CFA (AV ČR): Program TANDEM AV ČR / CNRS, 2022–2024

Akademie věd České republiky (AV ČR) a CEFRES/CNRS vyhlašuje třetí výzvu do programu TANDEM. Program je založený na Platformě CEFRES a usiluje o excelenci ve výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd. 

Cílem programu TANDEM je zapojení dvou badatelů, jednoho z AV ČR, druhého z CNRS, v rámci společného výzkumného projektu, který vyústí v předložení projektu ERC (jedná se zvláště o synergy, ale i o starting, consolidator, advanced,…). Jsou vítány všechny společenskovědní a humanitní disciplíny

Společná práce vybraného týmu TANDEM začne v únoru 2022 a potrvá dva roky. Tým bude mít svoji základnu v CEFRESu v Praze. Projekty ERC mohou být předloženy až dvakrát během období přidružení týmu TANDEM k CEFRESu.

Badatel CNRS získá finanční podporu v rámci programu SMI (SMI – Soutien à la mobilité internationale) na dobu 7 měsíců a dále bude přidružen („affectation“) k CEFRESu na 2 roky.

Badatel AV ČR zapojený do týmu TANDEM bude přidružený k CEFRESu na 0,5 pracovního úvazku s doplňkovou mzdou. Sám si vybere spolupracovníka z CNRS.

Tým TANDEM bude mít možnost si vybrat jednoho post-doktoranda, který bude financován ze zdrojů CEFRESu a Univerzity Karlovy.

Ustanovení týmu TANDEM se řídí těmito termíny:

20. ledna 2021: zveřejnění výzvy

16. května 2021: uzávěrka prvního kola kandidatur zájemců z řad CNRS a AV ČR. V této fázi kandidatury je doporučeno, avšak není nezbytné, aby jméno výzkumníka CNRS z týmu TANDEM bylo uvedeno. Kandidatury v anglickém jazyce z řad AV ČR musí být zaslány, s podporou ředitele příslušného ústavu, na Odbor mezinárodní spolupráce Kanceláře AV ČR, Národní 3, 117 20 Praha 1. Jednotlivé formuláře k přihlášce si můžete stáhnout na těchto odkazech:

TANDEM Application Form : see AV ČR website
Annex 2 – Letter of commitment of the CAS Researcher
Annex 4 – Letter of commitment of the CNRS Researcher
Annex 5 – Research Project

31. května 2021: komise složená ze zástupců z AV ČR, CEFRES, UK a CNRS zvolí tři kandidáty z AV ČR a ze CNRS. Kritéria tohoto předvýběru jsou vědecká kvalita výzkumného projektu a jeho potenciál s ohledem na žádost o ERC.

1.–5. června 2021: tři předvybraní kandidáti z řad AV ČR předloží název a shrnutí výzkumného projektu na tři řádky. Tyto informace budou zahrnuty do otevřené výzvy pro post-doktorandy, kteří budou přijati do CEFRESu od 1. ledna 2020 na dobu 2 let s finanční podporou Univerzity Karlovy a CEFRESu. Výzva bude publikována na stránkách UK i CEFRES (zde k nahlédnutí výzva z roku 2019 na období 2020-2021).

 15. září 2021: uzávěrka druhého kola pro kandidáty z AV ČR a CNRS. Jméno a podrobnosti o výzkumníkovi z CNRS / AV ČR musí být nyní zahrnuty do kandidatur.

4. října 2021: zvolení výzkumníka AV ČR do týmu TANDEM 2020–2022 výběrovou komisí jmenovanou Akademií věd České republiky. Mezi členy komise je také ředitel CEFRESu a zástupci z CNRS a Univerzity Karlovy. Závěrečný výběr bude záviset na potenciálu týmu TANDEM navrženého kandidáty z AV ČR.

Listopad 2021: uzávěrka žádosti, kterou na CNRS předkládá badatel z CNRS zapojený do týmu TANDEM. Jedná se o tzv. žádost SMI – Soutien à la mobilité internationale na období od února 2022 do srpna 2022.

Březen 2022: uzávěrka pro výzkumníka CNRS týmu TANDEM k podání tzv. demande d’affectation au CEFRES (žádost o „přidružení“ k CEFRESu) po dobu dvou let od září 2020.

Kontakty

Pro další informace a podporu při sestavování týmu TANDEM se neváhejte obrátit na následující vědecké a administrativní koordinátory:

Taťána Petrasová, členka Akademické rady AV ČR a koordinátorka programu TANDEM ze strany AV ČR.
E-mail: petrasova@udu.cas.cz

Jérôme Heurtaux, ředitel CEFRESu a koordinátor programu TANDEM ze strany CEFRES a CNRS. Kandidáti AV ČR (nebo CNRS) se mohou obrátit na ředitele CEFRESu o pomoc s vyhledáním svého spolupracovníka z CNRS (nebo AV ČR).
E-mail: jerome.heurtaux@cefres.cz

Denisa Jetelinová, Kancelář AV ČR, Odbor mezinárodní spolupráce, Národní 3, 117 20 Praha 1, tel.: 221 403 287
E-mail: jetelinova@kav.cas.cz

Facebooktwitterlinkedin