Vít Pokorný – Výzkum & CV

Bernard Lesfargues a okcitánské obrozenecké hnutí po roce 1945

Výzkumná osa 1 – Přemístění, vykořenění, odchýlení : lidé, vědění, praktiky.

Kontakt : 23191103@cuni.cz