Archiv rubriky: Call for Papers

CFP – Městská hnutí a místní politika v zemích střední a východní Evropy: nedávný vývoj a koncepční rozpolcenost

CEFRES pořádá mezinárodní workshop ve spolupráci s Institutem sociologických studií FSV UK, Fundacjou Zatokou (PL) a Periférií (HU)

Datum: 4-6.11.2021
Místo: CEFRES, Prague
Jazyk
: angličtina
Konec přihlášek
: 30.5.2021
Rámcový program:
čtvrtek večer: Keynote a recepce,
Pátek: prezentace,
Sobota ráno: kritická městská prohlídka v okrese Karlín: “Od dělnické čtvrti až po symbol gentrifikace”
Workshop se zabývá úlohou politických institucí a sociálních hnutí v procesu městských změn v zemích střední a východní Evropy. Případ Prahy ukazuje, že postkomunistické města mají po roce 1989 zvláštní historickou hodnotu z hlediska rozvoje měst.
Na jedné straně je přes noc zavedena ideologie volného trhu, na druhé straně existují nepřipravené instituce, které nejsou schopny pojem o občanech pojem “Městský prostor” – státní a obecní moc je buď technokratická a elitářská, nebo vylučující vůči občanským organizacím (Horok 2007; 2012 je Bouzarovski). Vzájemná delegitimizace státních úředníků a aktivistů, nedostatek důvěry v komunální politiku, zneužití komunální politiky jako kanálu pro prosazování zájmů developerů jsou jevy ovlivňující rozvoj měst v 90.
Specifický historický, institucionální a politický vývoj v zemích střední a východní Evropy vyvolal kritiku slepého uplatňování koncepčního aparátu ze západních společenských věd bez dalšího kritického přehodnocení. Příběhy “dohánění západu” jsou přehodnocovány z perspektiv složitějších přístupů, včetně Západu a Východu jako složek stejného globálního systému (Gagyi 2015). Zvláštní místní politická kultura také představuje záležitost zájmu (C’sa 2008). Pokud jde o rozvoj měst, faktory, jako je demokratický deficit na komunální úrovni, který vede k chybějícím mechanismům zapojení veřejnosti, nebo obraz městského plánování jako nepřátelského ideologii volného trhu jsou pro postkomunistické země specifické jen málo faktorů (Jacobsson 2015; Pixov 2018, 2020; 2012 je Bouzarovski. Temelovo 2009). Jak v této souvislosti aplikujeme a přemyslíme koncepty studia sociálních hnutí, včetně radikálních sociálních hnutí?

Pokračování textu CFP – Městská hnutí a místní politika v zemích střední a východní Evropy: nedávný vývoj a koncepční rozpolcenost

CFP – Lidstvo a společenské vědy čelící nečekanému

Studentský doktorandský workshop bude organizován pařížským EHESS a CEFRESem na téma Lidstvo a společenské vědy čelící nečekanému.

Datum: 12. dubna 2021 (9:30-19:00)
Termín odevzdání: 15. března 2021
Místo konání: online a CEFRES, Na Florenci 3 (Praha)
Jazyk: Angličtina

Koordinace: Falk Bretschneider (EHESS), Jérôme Heurtaux (CEFRES)

Vedoucí: Michèle Baussant (CNRS/CEFRES), Falk Bretschneider (EHESS), Emmanuel Désveaux (EHESS), Jérôme Heurtaux (CEFRES), Pavel Himl (FHS UK), Claire Madl (CEFRES), Silvia Sebastiani (EHESS)

Sanitární krize způsobená pandemií Covid-19 uvrhla celý svět do hluboké nejistoty a radikálně otřásla téměř všemi našimi zvyky. To platí i pro výzkum. Uzavření zemí, cestovní omezení, zákaz vycházení, uzavření knihoven nebo archivů a další opatření o udržování rozestupů a ochraně mají přímý a někdy brutální dopad na mnoho vědeckých projektů, zejména na projekty mnoha mladých výzkumných pracovníků, které mají smlouvy na dobu určitou. Tento kontext nás proto vede k otázce způsobů, jakými se humanitní a společenské vědy mohou vypořádat s nejistotou, neočekávaným a nepředvídaným, a to dvěma směry:

Na jedné straně je to otázka našich vlastních výzkumných praktik, tj. technik a metod – které ještě musí být vytvořeny – abychom se vyrovnali s realitou, která se tak rychle změnila. Zejména, jak se vypořádat s náhlou nemožností přístupu k výzkumné oblasti nebo archivu (ať už je to kvůli současné pandemii nebo jiné neočekávané události)? Jak reagovat tváří v tvář vnějším podmínkám, které znemožňují provedení projektu, jak bylo původně plánováno? Jaké příležitosti nabízejí nové prostředky dálkového výzkumu, ale také jaká rizika s sebou nesou – a jak můžeme o těchto dvou jevech společně přemýšlet v metodické reflexi, která je jasná i produktivní?

(2) Na druhé straně je důležité vznést otázku rychlých změn, které někdy ovlivňují naše výzkumné objekty, někdy vedou k jejich radikálnímu přeformulování. Výskyt nečekané události nebo brutálního zvratu – lidská historie oplývá válkami, revolucemi, pandemiemi či jinými katastrofami, které pokaždé vyvolávají více či méně úplný zvrat současných norem a praktik v dotčených společnostech. Jak můžeme analyzovat dopady těchto transformací na minulé i současné společnosti, a to jak kolektivně, tak individuálně (biografické trhliny atd.) a povědět o formách rezistence a adaptace? Jak můžeme přemýšlet o těchto narušeních, reakcích, které vyvolávají, a o formách odolnosti, které vyvolávají?

Zveme všechny doktorandy z  CEFRESu, EHESSu nebo z českou univerzity, aby podali svou přihlášku, která bude obsahovat v jednom PDF souboru životopis (maximálně dvě stránky) a stručný popis plánovaného zásahu (přibližně 1 500 znaků včetně mezer). Workshop bude uspořádán kolem prezentaci mladých výzkumných pracovníků a jejich diskuzí s vedoucími pracovníky a dalšími účastníky. Kromě toho bude čas na výměnu individuálních zkušeností o globální pandemii. Přihlášku zašlete do 15. března 2021 na následující adresy: falk.bretschneider@ehess.fr a jerome.heurtaux@cefres.cz

Pro více informací:

falk.bretschneider@ehess.fr

jerome.heurtaux@cefres.cz

CFP: HISTORY of French Cultural Diplomacy

For the centenary of the creation of the French Association for Artistic Action (AFAA) and the French Works Abroad Service (SOFE), the Ministry for Europe and Foreign Affairs and the French Institute are organizing a series of events jointly with Sorbonne-Nouvelle University to study the history of French cultural diplomacy. Other higher education and research establishments may become partners in this initiative.

An academic conference is planned in spring 2022 at Sorbonne-Nouvelle University, focusing on the history and action of the French cultural network abroad, which includes Cooperation and Cultural Action Services, Instituts Français and Alliance Française branches. It will also look at the public policies underpinning this action. The papers from the conference will be published.

The scientific committee responsible for the conference is launching a call for submissions open to academics of all languages, nationalities and disciplines, although the general focus of the conference is historic.

Submissions could cover various fields of French cultural diplomacy (such as language, artistic exchanges, cultural and creative industries, academic research, teaching and debate), its actors, including figures, public, semi-public and private institutions (departments of the Ministry for Europe and Foreign Affairs and the Ministry of Culture, Alliance Française branches, foundations, major cultural institutions, cultural and creative industry companies, portraits of major figures and studies of staff) and the major focuses of its action (audiences, vehicles and means of distribution, purposes and goals, and multilateralism). A comparative approach looking at other national models could also be proposed, as could a country- or geographical region-based approach (French cultural diplomacy in Latin America, Asia, Europe, etc.).

The scientific committee will favour submissions which exploit the wealth of archive material available at the Ministry for Europe and Foreign Affairs, in the La Courneuve and Nantes archive centres (documents from consular services, Instituts Français, Alliance Française branches, cultural centres, the AFAA, the SOFE, the Directorate-General of Cultural Affairs, etc.) and which could be enhanced via contributions from various diplomatic missions contacted in view of the conference.

Submissions should be sent in French or English (1,000 to 3,000 characters) to the scientific committee by 4 December 2020 at the address HistDiplo2022@gmail.com,  accompanied by the CV of the author.

The authors of submissions selected by the scientific committee will be informed by 20 December 2020.

Scientific committee:

 • Bruno-Nassim Aboudrar (Sorbonne-Nouvelle University, France)
 • Bernard Cerquiglini (University of Paris, France)
 • François Chaubet (Paris-Nanterre University, France)
 • Charlotte Faucher (University of Manchester, UK)
 • Janet Horne (University of Virginia, USA)
 • Philippe Lane (Rouen-Normandie University, France)
 • Bruno-Nassim Aboudrar (Sorbonne-Nouvelle University, France)
 • Laurent Martin (Sorbonne-Nouvelle University, France)
 • Gisèle Sapiro (EHESS / CNRS, France)

See the call on the French Institute’s website

CFP: Shaping the ‘socialist self’? The role of psy-sciences in communist states of the Eastern Bloc (1948–1989)

Mezinárodní workshop

Místo: Praha
Datum: 6. listopadu 2020
Deadline pro zaslání přihlášek: 30. června 2020
Kontakt: jakub.strelec@fsv.cuni.cz
Organizátoři: CEFRES, ÚSD AV ČR, Collegium Carolinum v Praze

The history of psy-sciences under communist rule in the former Eastern Bloc has been widely perceived as a mirror image of state socialist mental health policies. In the last years, however, the situation has changed: the history of psy-sciences in communist Europe has become an evolving field of research dealing with a variety of topics ranging from the transnational history of psychiatry to the history of social control and criminality. Following post-Foucauldian ideas, many historians and other scholars started to turn their attention to the relation between psy-sciences and distinctive communist art of governing. The role of psy-sciences in communist dictatorships came to be perceived within a broader framework of biopolitics and technologies of the self. Furthermore, drawing inspiration from science and technology studies, many of these works aim to analyse knowledge and practices of psy-sciences in relation to complex networks of agents and objects.

Following these newest developments, this workshop aims to bring together researchers dealing with the history of psy-sciences in communist Europe. The main aim is to (1) discuss contemporary approaches, topics and themes in current research about the role of psy-sciences in the communist states of the Eastern Bloc and to (2) outline possible questions and issues relevant for future research in this field.

We are interested in papers from various methodological backgrounds dealing with the history of psy-sciences in communist Europe. We especially welcome papers focusing on aspects and questions such as:

Psy-sciences between East and West: circulation of ideas and practices
 • How did the production of knowledge and practices of psy-experts look like in Eastern Europe?
 • Were psy-experts involved in discussions with their colleagues from other parts of Europe or were they working in isolation?
 • Were psy-experts in Eastern Europe more influenced by their national scientific traditions or by globalising trends in the field?
 • Was there any forum for exchanging ideas and theories?
 • What kind of role had international conferences in shaping the knowledge of psy-experts?
Creating the ‘socialist self’: psy-sciences, identity and politics
 • How did the knowledge and practices of psy-sciences form the ‘self’ of people under the communist rule?
 • How was the concept of ‘socialist personality’ constructed and where was it operating (e.g. in mental health institutions, at schools or in the military)?
 • Was the discourse of psy-sciences subjugating or empowering?
 • What kind of ‘techniques of the self did psy-sciences produce and to what extent did people internalize them?
 • How did psy-sciences shape the communist art of governing?
Regulating the socialist society: psy-sciences, security and social control
 • What was perceived as ‘abnormal’ or ‘anti-social’ behaviour and how was it treated by psy-experts and the state?
 • How did the knowledge and practices of psy-science influence socialist criminology and penology?
 • How was the ‘medicalisation’ of crime integrated into the socialist criminal justice system?
 • To what extent did psy-sciences get involved public health campaigns propagated by the socialist state?  

We welcome all contributions in different phases of research (e.g. an outline of research, a presentation of a chapter/article or finished research). Please send us a short biography (ca. 150 words) and an abstract of your paper (up to 400 words for a 20-minute presentation) before 30 June 2020. The workshop will be held in English.

Participants who are not able to secure funding for travel and accommodation will have the possibility to apply for financial assistance.

Pořadatel: Jakub Střelec (FSV UK/CEFRES)

Vědecká komise

 • Jérôme Heurtaux (CEFRES Director)
 • Adéla Gjuričová (Senior Researcher, Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences)
 • Martin Schulze Wessel (Institute Director of Collegium Carolinum)

CFP: Worker Photography in Museums: History and Politics of a Cultural Heritage in East-Central Europe

International Workshop

Datum a místo: 27. února 2020, Praha
Deadline pro zasílání přihlášek: 15. listopadu 2019
Organizátoři: ÚDU AV ČR a CEFRES
Ve spolupráci s: ÚSD AV ČR a Université Paris-Nanterre
Jazyk: angličtina

Interwar East-Central Europe gave rise to an international movement of left-wing activist photographers, whose aim was to expose the workers’ living and working conditions through mass-produced documentary photographs. Despite growing research in the wake of the landmark exhibition “The Worker Photography Movement” in Madrid in 2011, we still have difficulties grasping this photographic production in its full scope because the conditions in which it was preserved and transmitted over generations have not been systematically explored.

Originally, social, proletarian, or worker photography, as named by its proponents, was presented by the Communist propaganda as a weapon in the class struggle. It was meant to supply left-wing printed media with images documenting the life of workers in order to counteract the influence of “bourgeois” illustrated magazines. Therefore, some of the photographs were kept in the picture archives of newspapers, while others remained in the hands of their authors. The Nazi occupation of Europe brought about a shift in the conservation of worker photography by leading the Communists to hide or to destroy archives that were deemed compromising. As a result, picture archives in journals such as Arbeiter Illustrierte Zeitung in Germany, Regards in France or Rudé Právo in Czechoslovakia, as well as other archives of press agencies and leftist organizations across Europe, disappeared.

After World War II, however, many of these photographs resurfaced and were granted a second life. Some were moved to documentary collections of the Communist historical museums which blossomed in countries of the Eastern Bloc in the 1950s, while others were included in the photographic collections founded in art museums from the 1970s. Such transfers brought about shifts in the status and uses of these images. Worker photographs turned into historical documents or works of art, despite having been originally conceived of as news or reportage photography and mass-reproductions. Having become cultural objects in their own right, they were used for political or historical purposes. Today, this visual material still raises issues of status and past political uses, which art and history museums in East-Central Europe have to address through new museum practices.

This international workshop examines the legacy of worker photography as museum object, cultural heritage and history in East-Central Europe from 1945 until today. How was worker photography preserved, historized, and mediated in East-Central European museums? The goal is to provide a multifaceted perspective on worker photography by confronting its political and historical uses and its musealization (van Mensch 1992) after 1945 on the one hand, and the memory issues it raises today on the other.

The workshop is part of the interdisciplinary and international sessions organized by the Photography Research Centre at the Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences (https://www.udu.cas.cz/en/photography-research-centre/). Established in 2018, the Centre ambitions to become a singular platform for interdisciplinary research in the Czech Republic, with the objective of overcoming national, branch-based and mono-institutional approaches of photography and photographic history in Central Europe.

Papers are sought on worker photography in museum collections in East-Central Europe, addressing the following questions :

 • Contextual and ethical reasons that led to conserving worker photography;
 • Actors and institutions involved in this process;
 • Conservation and cataloguing procedures (themes, metadata and documentation);
 • Exhibition, mediation and display practices;
 • The political, ideological and cultural uses of worker photography in museums;
 • Historiography: uses of worker photographs as illustrations of official narratives, or worker photography histories, be they local or transnational;
 • Worker photography as evidence, historical document, work of art;
 • Shifts observed: from the private to the public sphere, from one medium or format to another;
 • Material forms: analogue (prints, photomechanical reproductions) or digital;
 • International exchanges between institutions and circulation of photographs;
 • Comparative outlooks on worker photography collections in East-Central Europe and beyond.

This call for papers welcomes presentations from scholars, curators, archivists and collection managers who engage with the questions of the preservation, collection, exhibition and historiography of worker photography in East-Central European museums after 1945.

Deadline for submissions: 15 November 2019

Paper proposals: abstract of up to 300 words for 20 minute talks and a short biography (c. 150 words) can be sent to Fedora Parkmann (parkmann@udu.cas.cz).

Conferences costs: Help with travel and accommodation costs may be offered to participants who are not able to secure funding from their institutions.

The workshop will take place in Prague on 27 February 2020 at the CEFRES (French Research Center in Humanities and Social Sciences). The workshop language is English.

Organization:

 • Fedora Parkmann (Institute of Art History, Czech Academy of Sciences/CEFRES)
 • Christian Joschke (Université Paris-Nanterre, Paris) – scientific collaboration

Scientific committee:

 • Jérôme Heurtaux (CEFRES)
 • Petr Roubal (ÚSD AV ČR)
 • Petra Trnková (Photographic History Research Centre, ontfort University, Leicester/Vědecké centrum fotografie, ÚDU AV ČR)

CFP: Post-revolutionary Hopes and Disillusions.

Post-revolutionary hopes and disillusions. Interpreting, promoting and disqualifying revolutions.

Mezinárodní konference – Workshop určený doktorandům

Datum: 6. a 7. prosince 2019
Místo: Praha
Deadline pro zasílání příspěvků: 30. října 2019
Organizátoři:
CEFRES, FF UK, FSV UK, ÚSD AV ČR, ERC projekt „Tarica“
ve spolupráci s: IFP, Centrum francouzské civilizace a frankofonních studií (CCFEF) Varšavské Univerzity, Centrum polské civilizace Sorbonnské Univerzity, Vědecké centrum Polské akademie věd v Paříži, CNRS vědecká jednotka LADYSS (Univerzita Paříž 1 Panthéon-Sorbonne) a Polský institut v Praze
Jazyk: angličtina

Under the frame of the international conference “Post-revolutionary hopes and disillusions. Interpreting, promoting and disqualifying revolutions” is organized a special workshop for PhD students and Master students to debate about issues and perceptions of post-revolutions’ situations in Central and Eastern Europe or elsewhere. This session will be held beside an academic debate, as well as a large public discussion about the topic.

2019 represents an important symbol and a major commemorative moment in Europe. Marking thirty years since the collapse of the communist regimes of Central and Eastern Europe, as well as fifteen years since their European integration, this anniversary gives rise to political, memorial and academic initiatives throughout Europe. In a way, it does undoubtedly crystallize the tensions and controversies surrounding the “1989 event” interpretation, as it renews the assessment of countries transformations in the region since the Velvet Revolution.

The political landscapes of post-communist countries provide contrasting situations. Democracies and the rule of law have emerged everywhere in a context of universalization of political and economic liberalism in Europe. Nevertheless, several societies are experiencing current upheavals, which are often described as illiberal, authoritarian or populist, or even as „conservative revolutions“.

Hence, the scientific production on the concerned societies, based on tried methods of investigation and analysis, invite us to think and rethink the “1989 event”, which remains a major moment in our contemporary history, and the transformations that Central and Eastern Europe, as well as the other European countries and the European Union, have undergone since the collapse of communism.

This thirtieth anniversary is a unique opportunity to think about revolutionary experiences and regime change in various historical contexts. Thereby, this conference aims at offering wider and new academic perspectives on regime transformations and democratic transitions, through a comparative approach. Post-Communist Europe will undoubtedly be one of our focus, as well as the Arab world following the 2011 uprisings or the political transitions in Sub-Saharan Africa. Thus, this unprecedented proposition is to offer an equal value of those revolutions in our comparative analysis, without any ranking based on success of failure.

The chosen perspective is to question the object “revolution” in terms of contradictory investments that it is the object of a variety of actors. To analyze the multiple interpretations that the revolution raises: promotion, even sublimation; but also disqualification, even outright rejection.

In fact, the expressions of disillusionment that accompany a revolutionary episode is far from rare. If there is a law of revolutions, it may be this one. The narrative of disappointment occurs almost constantly, despite the great diversity of regime change trajectories. It emerges from democratic regressions led by new political actors, from the recycling of the old regime, a counter-revolutionary process, the lack of any major social changes, or merely because the hopes carried by the revolution were not translated into political acts. Yet common in the public space, expressions of disappointment have barely been the object of academic research.

Thus, here are some exciting questions that fully justify a comparative examination:

I-Describing and representing hopes and disappointments

 • Expressions of hopes, expectations, disappointment, disenchantment, disillusion, are multiple: discursive and political, as well as artistic, literary and cinematographic. What forms do they take in the Eastern European, Arab of African context? What are their lexical and moral registers?
 • How is shape disillusion following the so-called “Old regime return”? Are these objective or ideal facts?
 • What is the impact of social inequalities persistence, economic reform lack, fading of sovereignty?
 • Which individuals, professional and social groups are more like to express hopes and disappointment? Are hopes and disappointment expressed individually or collectively?
 • What are the post-revolutionary disappointment temporalities: immediate or differed?
 • Are all kind of disappointments expressed?

II-Understanding and explaining hopes and disappointment

 • It goes without saying that the expression of hope or disappointment is not only a matter of individual and collective psychological mechanisms.
 • What are the mechanisms by which hope and disappointment is built? What are the specific actors, strategies, circumstances into play? What are the particularities of the moral, ethical and political framework from which disenchantment is deployed?
 • As Bronislaw Baczko mentioned, recalling the “emotional climate created by the revolutionary fact, the upsurges of fears and hopes (which) necessarily drive the production of social imaginaries”, to what extent is emotional over-investment part of political effervescence?
 • Is disillusionment only the natural product of prior illusion? Disappointment would then impose itself as a mirror of revolutionary hope, but it is not reduced to it as long as one is not the natural consequence of the other: it is the moment where some create and exploit the disappointment that must be the object of the investigation.
 • What is the materiality of disappointment? How do political, emotional, psychological, social vectors articulate themselves?

III- Uses and Effects of Disappointment

 • What are the social and practical practices of disappointment? Does all or part of society share it? How do some political entrepreneurs exploit it as a strategy?
 • What are the disappointment consequences on scholars and experts’ perception of the post-revolutionary process?

                                               ****************************

Thanks to the richness and diversity of these questions, this conference will gather specialists from several disciplines of social sciences and humanities without borders, neither temporal nor spatial. We will still be dedicated to contemporary Central Europe, the Arab world and sub-Saharan Africa. The papers will have to mobilize original sources and be based on a clearly exposed method (literary analysis, oral history, political sociology, social psychology, etc.). PhD students and young researchers are particularly encouraged to propose a paper.

Schedule

Deadline for paper proposals (max 500 words) : 30 October 2019

Selection of contributions and feedback from the conference organizers: 10 November 2019

Paper proposals (max 500 words) must be sent to jerome.heurtaux@cefres.cz, by 30 October 2019 at the latest.

This international conference is organized by CEFRES, the Faculty of Arts of Charles University, the Faculty of Social Sciences of Charles University, the Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences and the ERC ProjectTarica“.

In collaboration with the French Institute in Prague, the Centre of French civilization and francophone studies (CCFEF) of the University of Warsaw, the Centre of Polish Civilization of Sorbonne University, the Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Paris, the CNRS research unit LADYSS (University Paris 1 Panthéon-Sorbonne) and the Polish Institute in Prague.

This conference is the third in the framework of a cycle of three conferences, entitled “1989-2019: Beyond the Anniversary, Questioning 1989”, held consecutively in Paris, Warsaw and Prague, coordinated by Maciej Forycki (Scientific Centre in Paris of the Polish Academy of Science), Jérôme Heurtaux (CEFRES–French Research Centre in Humanities and Social Sciences), Nicolas Maslowski (Centre for French Studies (CCFEF), University of Warsaw) and Paweł Rodak (Centre of Polish civilization, Sorbonne University).

Conferences costs

Due to limited funding, the organizers will be able to support some prospective or underfunded participants. Hence, conference attendees are advised to start exploring financial support from their home institutions or outside sponsors.

Scientific Committee

 • Jérôme Heurtaux, Cefres
 • Michal Pullmann, Charles University
 • Miroslav Vaněk, Czech Academy of Sciences
 • Pavel Mucke, Czech Academy of Sciences
 • Eliška Tomalová , Charles University
 • Alia Gana, ERC « Tarica »