Skryté rytmy sociálního života

Kpicabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu AV ČR a CEFRES Vás zvou na sympozium.

Kde: Filosofický ústav AV ČR, conference room (124a), Jilská 1, Prague 1.

Jazyk: angličtina.

Náš svět je charakterizován konfliktními a často nesouměřitelnými časy. V současné sociální analýze představuje zkoumání napětí mezi různými časy, toho, jak se k sobě vztahují a jejich specifik samostatné výzkumné téma. Půldenní symposium si klade za cíl prozkoumat teoretické a metodologické otázky, které řeší měnící se povahu sociálních časů a to, jak souvisí s širší socio-ekonomickou a kulturní změnou, včetně celkové dynamizace života a práce. Příspěvky na sympoziu se budou zabývat různými percepcemi času, způsoby negociace a časovými taktikami různých aktérů ve společnosti; též tím, jak instituce a jedinci ztělesňují odlišné časové aspekty pozdně moderní sociální reality a i tím, jak je proces sociální akcelerace udržovaný různými strategiemi jednání.

Program

10.30: Introduction & Opening

EXPLORING SOCIAL TEMPORALITIES
10.45 – 11.15:  Immediacy, liveness, ceaselessness: foundations and consequences of the contemporary news environment – Marek Šebeš (PF JU)

11.15 – 11.45: Having no time in empty time: temporalities of the homeless – Petr Vašát (SOÚ AV ČR)

JUST HOW FAST IS ACCELERATED MODERNITY?
12.00 – 12.30: Coping with acceleration: triaging strategies and the new asceticism – Mark Carrigan (University of Warwick)

12.30 – 13.00: Fast modernity: ‘deflationary’ notes – Filip Vostal (FLÚ AV ČR & CEFRES)

13.00-13.30: Closing discussion

Facebooktwitterlinkedin