Programy na podporu mobility Města Paříže

Od roku 2003 nabízelo město Paříž program pro vybrané zahraniční vědce za účelem pobytu ve veřejných výzkumných laboratořích nacházejících se ve městě Paříž na omezené časové období. V roce 2015 byl tento program výrazně upraven a v současné době je určený pouze postdoktorandům. Žádosti do tohoto programu je nutné adresovat přímo příslušným laboratořím.

Viz prezentace programu na podporu mobility na stránce Města Paříže.