Stáž v CEFRESu

Možnost přihlašovat se je otevřena všem frankofonním a / nebo anglofonním studentům v průběhu celého akademického roku.

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách aktivně hledá stážisty na dobu jednoho až několika měsíců. Nabízí tak jedinečnou příležitost pracovat v týmu výzkumných pracovníků v laboratoři se sídlem v Praze, pod dohledem francouzského Ministerstva zahraničních a evropských věcí a francouzského Národního výzkumného centra (CNRS) a ve spolupráci s výzkumnými pracovnicemi a pracovníky ze čtyř zemí Visegrádské skupiny.

Stáže mohou být vědeckého charakteru (terénní výzkum či nahlížení do archivů v rámci výzkumu, registrace do vědecké sítě centra) nebo administrativního charakteru. V obou případech však stáž umožňuje přispět k valorizačním misím CEFRESu a podílet se na provozu výzkumného centra ve spolupráci se svým týmem.

 

Úkoly stážisty spočívají v podílení se na běžném provozu instituce. Student v rámci těchto aktivit bude:

 

  • Spolupracovat na organizaci aktivit centra: seminářích, konferencích, setkáních, hostování výzkumných pracovnic a pracovníků
  • Přispívat k úkolům vědecké komunikace: tvorba zpráv o vědeckých akcích CEFRESu pro portál hypothèses.org, distribuce newsletteru
  • Přispívat k propagaci výzkumu: spravování trojjazyčných sítí CEFRESu (psaní, překlad, publikace), především webové stránky CEFRESu a sociálních sítí (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram)
  • Pomáhat se správou dokumentárního fondu: úkoly spojené s provozem knihovny, jako je aktualizace inventáře, označování děl, propagace fondu
  • Student se zároveň může v rámci svého studia věnovat vlastním výzkumným aktivitám

 

Aktivity v rámci stáže se zakládají na dohodě mezi CEFRESem a stážisty. Stanoveny jsou předem mezi stážistou a jeho tutorem. Tutor poskytuje stážistovi podporu během celého trvání stáže: různí tutoři mohou být studentovi přiděleni v závislosti na zvoleném tématu či úkolu.  Tutor se zavazuje, že bude studentovi nápomocný ve vysvětlení vědeckých metod a přístupů souvisejících s jeho prací.

Od stážistů se očekává sepsání závěrečné zprávy shrnující jejich zkušenosti a získané dovednosti ve formě vědecké práce, nebo zprávy ze stáže. Tato závěrečná zpráva pomůže zhodnotit celkovou práci a získané zkušenosti stážisty. Na konci stáže obdrží stážista od svého tutora potvrzení o absolvování stáže.

Požadovaný profil

Stáž je otevřena studentům zapsaným na univerzitě v bakalářském nebo magisterském studiu v oboru humanitních či společenských věd.  Jakékoliv profesní nebo osobní zkušenosti ze zemí střední Evropy stejně tak jako výborná znalost anglického jazyka a znalost českého/slovenského/polského/maďarského jazyka jsou vítány.

Podmínky přihlašování

Přihlášky s níže uvedenými dokumenty prosím zasílejte Claire Madl, zástupkyni ředitele CEFRESu (claire.madl@cefres.cz):

  • životopis
  • motivační dopis popisující projekt a očekávání v dosažených zkušenostech a nových dovednostech a zamýšlenou dobu stáže
  • smlouvu o výkonu stáže od své univerzity

Přihlášky je možné zasílat v průběhu celého roku, nejpozději však 3 měsíce před zamýšleným začátkem stáže.

V rámci spolupráce s Filozofickou fakultou a Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy může CEFRES od roku 2016-2017 přivítat studenty magisterských či doktorských oborů těchto fakult. Stáže v rozsahu jednoho až tří měsíců jsou hodnoceny kredity ECTS jako součást studia (1 měsíc – 4 ECTS, 2 měsíce – 8 ECTS, 3 měsíce – 12 ECTS).

Uchazeči, jejichž přihlášky budou vybrány, budou pozváni k online pohovoru. V případě dalších dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

Nárok na příspěvek na stáž Erasmus+

V případě, že je doba Vámi zamýšlené stáže 60 a více dní, máte nárok na příspěvek Erasmus+ v rámci projektu mobility (SMT). Pro více informací prosím kontaktujte příslušné oddělení Vaší univerzity.