Složení Řídícího výboru Platformy CEFRES 2020-2021

Statutární členové Řídícího výboru

  • Ondřej Beránek, místopředseda AV ČR pověřený komplexní koordinací III. vědní oblasti
  • Lenka Rovná, prorektorka UK pro evropskou problematiku
  • Jérôme Heurtaux, ředitel CEFRES

Zástupci Univerzity Karlovy v Praze

Zástupci Akademie věd České republiky