Mateusz Chmurski

Mateusz Chmurski je ředitelem Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) od září 2022. Je docentem polské a středoevropské literatury na sorbonnské Filosofické fakultě (Faculté des Lettres, Sorbonne Université), kde také byl v letech 2019 až 2022 společně s Clarou Royerovou ředitelem Střediska pro mezioborový výzkum střední Evropy (Centre interdiscipliniare de recherches centre-européennes, CIRCE).

Vystudoval polskou literaturu, středoevropská studia a dějiny umění na Varšavské univerzitě a na Sorbonně. V letech 2015 a 2016 obdržel START stipendium udělované nadací Foundation for Polish Science (FNP), pro akademický rok 2016/2017 získal International Postdoctoral Fellowship na Svobodné univerzitě v Bruselu (ULB). V letech 20172018 působil jako výzkumný pracovník díky Humboldt Research Fellowship na Humboldtově univerzitě v Berlíně.

Jednou z jeho posledních publikací je monografie Journal, fiction, identité(s). Modernités littéraires d’Europe centrale (1880-1920) à travers les œuvres de Géza Csáth, Karol Irzykowski et Ladislav Klíma [Deníky, fikce, identity. Středoevropský literární modernismus let 1880–1920 v díle Gézy Csátha, Karola Irzykowskiho a Ladislava Klímy], Paříž, 2018 (pol. verze Varšava, 2023).

Je spolueditorem desítky kolektivních publikací, jako například La Voïvodine: une région centre-européenne et ses littératures (Paříž, 2022), Dominik Tatarka. Le Démon du consentement et autres textes (Paříž, 2019) nebo Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867–1918) (sv. 1–3, Varšava, 2017).

Podrobný životopis můžete nalézt zde.