Ivanna Tsar – Výzkum & CV

Jazykové chování ukrajinské mládeže v době válka na Ukrajině

Osa výzkumu I – přemístění, vykořenění, odchýlení: lidé, vědění, praktiky

Kontakt: vakavaka7@gmail.com.

Ivana Tsar pracuje od listopadu 2017 jako výzkumnice na Oddělení stylistiky, jazykové kultury a sociolingvistiky Institutu ukrajinského jazyka Národní akademie věd Ukrajiny (skupina sociolingvistiky). Je držitelkou PhD ve filologii a je předsedkyní Rady mladých vědců na Institutu ukrajinského jazyka. Ivana Tsar studovala na Lvovské národní univerzitě Ivana Franka a pokračovala doktorandským studiem na Institutu ukrajinského jazyka.

Jejími vědeckými zájmy jsou sociolingvistika, psycholingivistika, jazyk mládeže, spontánní mluvený projev, jazykové chování, jazyková politika, analýza jazykových situací, procesy jazykové adaptace mládeže v bilingvních městech a střídání kódů.

Jako členka oddělení, na němž působí, se podílí na výzkumech: „Teritoriální a sociokulturní podmínky fungování ukrajinštiny” (2017–2020), „Ukrajinština jako státní jazyk v interakci s dalšími jazyky Ukrajiny” (2021), „Ukrajinština jako prvek konsolidace ukrajinské společnosti” (2017–2021), „Charakteristiky jazykové situace v Ukrajině ve válečné a poválečné době” (2024–2024).

V současnosti Ivana Tsar sbírá a analyzuje záznamy individuálních jazykových biografií mladých lidí z různých regionů Ukrajiny včetně vnitřně vysídlených osob. Záměrem jejího projektu je zjistit, jak se změnilo jazykové chování ukrajinské mládeže v období války. Dále zkoumá změny v jazykové identitě a jazykovém povědomí mládeže v průběhu válka na Ukrajině.

CV

Vzdělání

 • 2018: PhD z ukrajinštiny (filologie), Institut ukrajinského jazyka na Národní akademii věd Ukrajiny
 • 2014: Mgr. v oboru filologie (lingvist. učitel ukrajinského jazyka a literatury) na Lvovské národní univerzitě Ivana Franka
 • 2014: Bc. v oboru žurnalistika na Lvovské univerzitě Ivana Franka

Pozice

 • Od 1. února 2022: akdemická pracovnice na Oddělení stylistiky, jazykové kultury a sociolingvistiky Národní akademie věd Ukrajiny
 • Od 17. prosince 2020: vedoucí Rady mladých vědců v Institutu ukrajinského jazyka Národní akademie věd Ukrajiny
 • Od 1. listopadu 2017 do 1. února 2022: juniorní akademická pracovnice na Oddělení stylistiky, jazykové kultury a sociolingvistiky Národní akademie věd Ukrajiny

Nedávné akademické aktivity

 • 2022–2023: IU–ukrajinský program pro vědecké pracovníky (Univerzita v Indianě, Bloomington, USA).
 • 2020–2023: „Sporná jazyková diverzita – přístup k menšinovým jazykům v postsovětské Ukrajině” (Univerzita Justa Liebiga v Giessenu, Německo).

Ocenění

 • 2022: Stipendium Národní akademie věd Ukrajiny pro mladé vědce.
 • 2020 Stipendium prezidenta Ukrajiny pro mladé vědce.

Vybrané publikace

 Monografie

 • Цар І. М. (2021). Українське повсякденне мовлення в міському молодіжному середовищі. Київ: Наукова думка.

Kapitoly ve vybraných monografiích

 • Цар І. М. (2023). Мовна поведінка молоді у білінгвальному місті. У Територіальні та соціокультурні умови функціонування української мови в Україні ( 516–616). Київ.

 Vybrané články

 • Цар, І. М. (2023). Мовна адаптація етнічних росіян у західноукраїнському ареалі. Українська мова, 2 (86), 54–71.
 • Цар, І. (2021). Суржик у сприйнятті російськомовної молоді. Jahrbuch der XI. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2020 / herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier. München, 2021. S. 194–205.
 • Tsar, I. (2021). Language and cultural preferences of young migrants from the occupied regions of Ukraine. Social Linguistics and Paradigm Shifts in Modern World: Theses of the International science online conference, 15 April 2021. Київ, С. 93–95.
 • Tsar, (2020). Тhe language behavior of Kyiv youth in a bilingual environment. Discourse and Practice of Bilingualism. Contemporary Ukraine and Russia / Tatarstan. Harrassowitz, P. 157–175.
 • Цар, І. М. (2020). Мовна адаптація молодих переселенців із Донбасу та Криму в білінгвальному середовищі. Українська мова, 1(73). 113–128.
 • Цар, І. М. (2020). Поняття «патріотизм» у розумінні російськомовної молоді зі Сходу України та Криму. Language: Codification. Competence. Communication1(2). 83–92.
 • Цар, І. М. (2020). Українська мова в мовних практиках молодих переселенців зі Сходу України та Криму. Мова і культура, 22. Т. VII (202). 36–43.
 • Цар, І. М. (2020). Українське мовне законодавство: погляд молодих переселенців із Донбасу та Криму. Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку. Ч. ІІ. 71–76.
 • Цар, І. М. (2019). Проблема офіційної двомовності очима молодих російськомовних вихідців із Криму та Донбасу. Мова: класичне – модерне – постмодерне, 5. 52–62.
 • Цар, І. М. (2019). Мовні преференції молоді у сприйнятті інформації. ІХ Міжнародний конгрес україністів. Мистецтвознавство. Культурологія. Збірник наукових статей. 553–561.
 • Цар, І. М. (2018). Основні напрями дослідження молодіжного мовлення в умовах білінгвізму (на матеріалі записів спонтанного мовлення та інтерв’ю). Мова і суспільство, 9. 63–70.
 • Цар, І.М. (2018). Співвідношення понять «рідна мова» та «мова повсякденного спілкування» за близькоспорідненого білінгвізму (на прикладі молодіжного середовища м. Києва). Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах, 37. 95–99.
 • Цар, І.М. (2017). Неофіційні урбаноніми у молодіжному мовленні м. Києва. Мовні і концептуальні картини світу, 57. 391–397.
 • Цар, І. М. (2017). Дериваційні процеси у спонтанному мовленні молоді (на матеріалі м. Києва). Записки з українського мовознавства: зб. наук. пр., Т. 2. 76–84.
 • Цар, I. М. (2016). Мовна стійкість, мовна толерантність і мовний конформізм в повсякденному спілкуванні молоді. Психолінгвістика, 19(2). 68–77.
 • Цар, I. М. (2016). Лексичні особливості повсякденного українського мовлення молодих киян. Мова і суспільство, 7. 67–75.

Odkazy