CFA – CEFRES grant pre mladých výskumníkov FiF UK 2024

Výzva na podávanie prihlášok pre študentov druhého alebo vyššieho ročníka doktorandského štúdia a postdoktorandov zapísaných na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK)

Termín odovzdania prihlášok: 15. marca 2024
Trvanie mobility: 2 až 10 mesiacov (od 1. 9. 2024 do 30. 6. 2025)

Filozofická fakulta Univerzity Komenského (FiF UK), Francúzsky inštitút na Slovensku (IFS) a Francúzske výskumné centrum humanitných a spoločenských vied (CEFRES) ponúkajú granty na mobilitu v CEFRES pre Študentov druhého alebo vyššieho ročníka doktorandského štúdia a postdoktorandov (do 10 rokov po obhajobe PhD) FIF UK.

ŠTIPENDIÁ

Celková suma vo výške 5 000 EUR bude poskytnutá na pobyty v rozsahu od 2 do 10 mesiacov (500 EUR mesačne). Výška grantu je 500 eur/mesiac, ktorá bude poskytnutá navyše k doktorandskému štipendiu alebo mesačnému platu (v prípade zamestnancov/zamestnankýň).

Vybraní uchádzači a uchádzačky sa pridajú k multidisciplinárnemu výskumnému tímu CEFRES a aktívne sa zapoja do vedeckého života centra. Budú pôsobiť v medzinárodnom výskumnom centre, prezentovať svoj výskum na interných seminároch CEFRES a môžu organizovať aj vedecké podujatia (workshop, konferenciu…) spolufinancované centrom. Výskum štipendistov a štipendistiek by mal prispieť k jednej z výskumných oblastí CEFRES .

OPRÁVNENOSŤ

 • Doktorandi zapísaní na FiF UK do druhého alebo vyššieho ročníka
 • Postdoktorandi na FiF UK do 10 rokov po obhajobe PhD
 • Dobrá znalosť angličtiny je povinná, znalosť francúzštiny je vítaná.

HARMONOGRAM

 • 17. januára 2024 Otvorenie výzvy
 •  20. februára 2024 Informačné stretnutie ku grantovej výzve (G239 FiF UK)
 • 17. marec 2024, 23:59 CET Uzávierka prihlášok
 • 17. marca – 28. apríla 2024 Vyhodnotenie žiadostí
 • 16. – 17. mája 2024 Online konkurzy s vybranými kandidátmi/kandidátkami
 • 20. mája 2024 Zverejnenie výsledkov

DOKUMENTY POTREBNÉ K PRIHLÁŠKE (v angličtine alebo francúzštine)

 • · Riadne vyplnená prihláška – download the form here
 • · Zhrnutie vášho výskumu (maximálne 3 strany) vrátane: ciele a vstupy výskumu; metodologický a teoretický rámec; prvotné výsledky (od začiatku výskumu)
 • · Motivačný list s odpoveďou na tieto dve otázky:
   •  Ako váš výskumný projekt prispieva k niektorej z výskumných oblastí CEFRES? (450 slov)
   • Ako môže váš výskum profitovať z CEFRES? (300 slov)
 • Dva akademické referenčné listy (vrátane jedného od školiteľa v prípade doktorandov)
 • Životopis so zoznamom publikácií a článkov
 • Súhlas dekana fakulty (pre doktorandov )
 • Potvrdenie, že zamestnávateľ súhlasí s mobilitou zamestnanca (len pre postdoktorandov)

Prihlášky je potrebné podať elektronicky v jednom súbore PdF s názvom „ FiFUK -Vaše priezvisko“ na adresu: claire.madl(@)cefres.cz  Aby bolo možné prihlášku posudzovať, prihláška musí byť kompletná a obsahovať všetky povinné dokumenty.

20. februára 2024 o 13:00 bude v rámci FiF UK (G239) informatívne stretnutie, na ktorom budú zodpovedané všetky vaše otázky týkajúce sa programu a procesu podávania žiadostí.

Otázky týkajúce sa postupu podávania žiadostí je možné adresovať aj týmto osobám:

 • Aneta Világi (prodekanka pre medzinárodné vzťahy FiF UK), aneta.vilagi@uniba.sk
 • Claire Mádl (zástupkyňa riaditeľa, CEFRES), claire@cefres.cz .