KULTURA A SPOLEČNOST ZEMÍ STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPY V LETECH 1600–1800. HABSBURSKÁ MONARCHIE A JEJÍ MÍSTO V RANĚ NOVOVĚKÉ EVROPĚ

„Habsburger Pfau“ mit den Wappen der Herrschaften des Hauses Habsburg, 1555

Seminář vyučovaný Katalin Pataki, doktorandkou CEFRESu

Kdy a kde: každou středu, 15:50-17:30, Nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, místnost 209
Vyučující: Katalin Pataki (CEU/CEFRES)
Jazyk: anglicky
Kontakt: katalin.pataki@cefres.cz

Anotace

Seminář se zaměřuje na dějiny habsburské monarchie v raném novověku, zejména na období mezi lety 1556–1806. V první polovině semináře bude kladen důraz na prostorovou manifestaci státní moci – bude podán detailní rozbor politické geografie habsburských území s ohledem na územní roztříštěnost jednotlivých provincií, jejich městská centra a etnickou a náboženskou příslušnost jejich obyvatel. Dále bude probírán fenomén složeného státu a potenciální problémy spojené s tímto státním uspořádáním. Cílem semináře bude také prozkoumat, zda tehdejší politiky vedly k efektivnímu výkonu moci a správě zdrojů a zamyslet se nad tím, jaké právní, institucionální a byrokratické prostředky mohly přispět k lepšímu řízení státu.

Kurz nahlíží na problematiku utváření evropských států z aktuální perspektivy, přičemž se neomezuje jen na stereotypní prezentaci politických a institucionálních dějin habsburské monarchie. Jeho cílem je poskytnout studentům celistvý vhled do procesu utváření evropských států a přimět je k jeho kritické reflexi.

Program jednotlivých hodin

1. The Early Modern State (22. února, 1. března)
2. “Austria: the Habsburg Heartland” (8. března)
3. “Bohemia: Limited Acceptance” (15. března)
4. “Hungary: Limited Rejection” (22. března)
5. “The German Empire: Limited Hegemony” (29. března)
6. The Role of Wars in State Formation (12. dubna)
7. Charles VI. (II/III) – War of the Spanish Succession and his Rule in Austria, Bohemia and Hungary (19. dubna)
8. “Financial Pressure and Reform” during the reign of Maria Theresa 1740-1780 (26. dubna)
9. Joseph II. – Josephism, Enlightened Absolutism (3. května)
10. The Enlightenment pursuit of improvement through government (10. května)
11. Enlightenment and improvement: continental and regional perspectives (17. května)
12. From the Realms of the Habsburgs to the Austrian Empire

Sylabus kurzu a bibliografie (v angličtině) – zde