Adam Ostolski : Výzkum & CV

Contact : a.ostolski@uw.edu.pl

Jsem sociolog a odborný asistent na Fakultě sociologie Varšavské univerzity. Mezi mé odborné zájmy patří lékařská sociologie, politická ekologie a studium kolektivní paměti, po metodologické stránce je mi nejbližší diskursivní analýza. Vedle toho, že působím ve výzkumu a ve vzdělávání, jsem také členem Krytyky Polityczne, národní rady Polské sociologické asociace a editorské rady Green European Journal. Působím jako odborník v programu „Capacity Building for Integration and Reform,” vytvořeným pro ukrajinské státní zaměstnance, kterým jim má pomoci připravit se na vyjednávání s Evropskou Unií (College of Europe v Natolinu).

V CEFRESu pracuji na výzkumu s názvem Více než lidská medicína: veterinární praxe a proměny vztahů mezi druhy, v jehož rámci aplikuji metody lékařské sociologie na veterinu. Jsou to totiž právě veterináři, kterým se dostává jedinečné možnosti pozorovat proměnu toho, jak moderní člověk chápe pojem domova a rodiny jakožto spoluutvářeným lidskými a ne-lidskými členy. Své zkušenosti z lékařské sociologie bych chtěl aplikovat na kontext veteriny (v otázkách jako jsou např. vztah lékaře a pacienta, pacientovy problémy či jeho pohled na věc, informovaný koncenzus). Zajímám se také o veterinární praxi v tom, jak odráží právě probíhající širší společenské změny.

Vzdělání

2011: Doktorát ze sociologie (Ph.D.), Varšavská univerzita (dizertace na téma: “Trauma a veřejná paměť: dědictví druhé světové války v dnešním Polsku)

2004: M.A. z filosofie, Varšavská univerzita

2002: M.A. ze sociologie, Varšavská univerzita

Výuka

od 2013: Fakulta sociologie, Varšavská univerzita

2022: hostující přednášející (Gastdozent), Aleksander Brückner Zentrum, Univerzita Friedricha Schillera v Jeně

2009-2013: Ústav pro sociální lékařství, Lékařská univerzita ve Varšavě

Nejnovější publikace

“Conspirators, Corruptors, Pariahs: The Judaization of Gay People in Polish Right-Wing Discourse”, Feminist Studies, 2023, vol. 49(1):150-175, doi 10.1353/fem.2023.a901597

“Jak upiec obwarzanek? Kryzys legitymizacji neoliberalizmu a zielona transformacja” [How to bake the doughnut? The legitimation crisis of neoliberalism and the green transformation], [in] Obwarzanek po polsku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2023, pp. 122-140

“Rola wyobraźni socjologicznej w komunikacji lekarza z pacjentem” [On the uses of sociological imagination in doctor-patient communication], Przegląd Socjologiczny, 2022, vol. 71(2):169-191, doi: 10.26485/PS/2022/71.2/7

“Gra w antykomunizm. Przyczynek do analizy dyskursu” [An anti-communist game: a case in a discourse analysis], Studia Socjologiczno-Polityczne, 2020, No. 2(13):99-124, doi: 10.26343/0585556X21306

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách