adéla šebková

Asistentka vedení: management, komunikace a koordinace projektů

Adéla pracuje v současné době jako asistentka vedení pro CEFRES. Je absolventkou pařížské Sorbonny v oboru Literatura, filologie a lingvistika, zaměřeného na výzkum francouzského jazyka a také institutu INALCA v oboru Překladatelství, komunikace a vícejazyčné mediace.

Po výměně na Univerzitě Laval v kanadském městě Québec se Adéla začala zajímat v rámci doktorandského studia o otázky týkající se francouzsky mluvících menšinových komunit v Kanadě. Na univerzitě spolupracuje na distanční výuce pojednávající o frankofonních zemích a publikuje vědecké články o imigraci v provincii Québec.

Mezi její profesní zájmy patří koordinace mezinárodních projektů a řízení organizací zaměřený na výzkum. Zajímá se o mezinárodní komunikaci a chce se podílet na vytváření a rozvoji spolupráce mezinárodních výzkumných pracovníků.

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách