Barrande & Danube Programy pro výzkumníky

Barrande mobility

Barrande mobility je program mobility vědců mezi Českou republikou a Francií. Na české straně ho spolufinancuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), na straně francouzské pak Ministerstvo pro Evropu a zahraniční věci (MEAE) a Ministerstvo vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovace (MESRI).

Tento program má za cíl umožnit oběma týmům se blíže seznámit a prohloubit jejich spolupráci. Po dobu dvou let financuje pobyty českých vědců ve Francii a francouzských vědců v České republice.

V praxi se musí oba týmy přihlásit do projektového řízení, které je vyhlašováno každý rok v březnu a přihlašování je možné až do června. Podrobné informace o tomto projektovém řízení naleznete zde. Je důležité vědět, že francouzský tým musí projekt předložit agentuře Campus France a český tým MŠMT. Projekty jsou následně vyhodnocovány francouzsko-českou komisí.

Další výzva bude vyhlášena na jaře 2024 s uzávěrkou pro podání přihlášek v létě 2024.

Více informaci na stánkách Francouzského Institutut v Praze: https://www.ifp.cz/cz/veda-a-univerzity/stipendia-a-financovani/mobilita-pro-vedce/#/

PHC Danube – VÝZVA DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME

Kromě dvoustranných partnerství Hubert Curien (PHC):

  • francouzsko-rakouské (Amadeus),
  • francouzsko-bulharské (Rila),
  • francouzsko-české (Barrande),
  • francouzsko-srbské (Pavle Savić),
  • francouzsko-slovenské (Stefanik),

PHC Dunaj společně financuje regionální projekty zahrnující 2 až 4 zúčastněné země dunajského regionu (Rakousko, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Srbsko, Slovensko) a Francii. Cílem tohoto programu vědeckotechnické spolupráce je podpora mnohostranné spolupráce v Podunají.

V roce 2023 uzávěrka výzvy byla  23. ledna 2023. Výzkumní pracovníci, kteří mají o tuto možnost zájem, by se měli přihlásit u příslušných orgánů ve svých zemích.Informace pro francouzské zájemce jsou k dispozici zde.
Informace pro české zájemce jsou k dispozici zde.

Více informaci na stánkách Francouzského Institutut v Praze: https://www.ifp.cz/cz/veda-a-univerzity/stipendia-a-financovani/mobilita-pro-vedce/#/

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách