Historie archivů: Píšící myslitelé a jejich archivy

Historie archivů: Píšící myslitelé a jejich archivy

Cílem konference je podpořit kolektivní úvahy o metodologiích a digitálních nástrojích, které by mohly umožnit, mimo i skrze rukopisy, lepší pochopení intelektuálů a jejich transkulturních trajektorií, jejich kořenů a příběhů v kulturním kontextu, sítí a kolektivních praktik, jež tvoří základ jejich práce. Kromě utváření jiného pohledu na dějiny myšlení by takovýto přístup mohl rovněž vytvářet intuitivnější vyprávění, která by umožnila oslovit – díky jejich digitální podobě – širší veřejnost, včetně té nevědecké. V rámci události se setkají hlavní aktéři sítě „AITIA – Archives of International Theory, an Intercultural Approach“.

Kdy: 14. a 15. prosince 2023 od 9:30
Kde: CEFRES, Na Florenci 3, Praha a on-line
Jazyk: angličtina

Prozatimní program

Pokračování textu Historie archivů: Píšící myslitelé a jejich archivy

CEFRES-CETOBaC Workshop

CEFRES-CETOBaC Workshop

CEFRES společně se svou Platformou, jejíž součástí je Univerzita Karlova a Akademie věd ČR, pořádá jednodenní workshop, který bude hostit partnerská organizace CETOBaC v Campus Condorcet v Paříži 26. dubna 2024.

Datum: 26. dubna 2024, 9:00 – 19:00 CET
Místo: CETOBaC, Campus Condorcet, Aubervilliers (Konferenční centrum Place du Front populaire, místnost 0.010, v přízemí)
Jazyk: English
Organizátoři: Mateusz Chmurski (CEFRES), Lucie Drechselová (CETOBaC, EHESS), Fabio Giomi (CETOBaC, EHESS)
Partnerské instituce: CETOBaC, EHESS, CEFRES

Účastníci

• Elif Becan (Université Paris Nanterre a ICM)
• Jelena Božović (CEFRES / FF UK)
• Adrian Brisku (FSV UK)
• Marie Černá (ÚSD AVČR)
• Özgür Sevgi Goral (spolupracovník CETOBaC, Gerta Henkel Fellowship)
• Anna Huláková (Univerzita Karlova)
• Elif Karakaya (spolupracovník CETOBaC, doktorand na Rochester University)
• Camille Leprince (doktorand, EHESS, CETOBaC)
• Darko Majstorovic (doktorand, EHESS, CETOBaC)
• Václav Šmidrkal (FSV UK / MÚA AV ČR)

Abstrakt

Pokračování textu CEFRES-CETOBaC Workshop

Sociální prostor, geografický prostor, reprezentace prostoru a literatura

Sociální prostor, geografický prostor, reprezentace prostoru a literatura

Sixth session of the 2023-2024 CEFRES Francophone Interdisciplinary Seminar The map and the border
In 2023, we would like to start by beginning by questionning the very act of bordering and representing (a territory, a period, a trajectory), in short, thanks to the interdisciplinarity of our respective disciplines, to question the map and the border.

Location: CEFRES Library, Na Florenci 3, Prague 1
Dates: Friday, April 12th, 10–11:30 am
Language: French

Speaker : Josef Šebek, Department of Czech and Comparative Literature, Faculty of Arts, Charles University, associate researcher at CEFRES

Pokračování textu Sociální prostor, geografický prostor, reprezentace prostoru a literatura

Jazyková politika a sociolingvistické rozrůznění v Bosně a Hercegovině

Jazyková politika a sociolingvistické rozrůznění v Bosně a Hercegovině: od (bez)významných rozdílů k jazykovým hranicím

 

5. sezení semináře CEFRESu
Cílem semináře CEFRESu je zprostředkovat multidisciplinární diskuzi nad pracemi, na kterých aktuálně vědci CEFRESu pracují. V průběhu semináře, se vyjasňují otázky týkající se použitých metod, přístupů a koncepcí. Tím je každému z vědců umožněno konfrontovat vlastní perspektivy s prezentovaným výzkumem. 

Místo: knihovna CEFRESu
Datum: úterý,9. dubna 2024 v 16:30 
Jazyk: angličtina
Kontakt a registrace: cefres[@]cefres.cz

Jelena Božović

Abstrakt

Otázka jazykových hranic není příliš častým předmětem zkoumání jazykových politik. Při zkoumání vícejazyčného prostředí vědci zabývající se jazykovou politikou tradičně předpokládají pluralitu jazyků. Tyto jazyky vědci považují za samostatné a pevně ohraničené entity. Díky tomu, že jazykové jednotky jsou definovány tak, aby byly snadno identifikovatelné a rozlišitelné je práce s nimi přehlednější a umožňuje bližší studium jejich vztahů. Tento přístup však může být náročný v prostředích, kde jsou si jazyky blízké strukturou, překrývají se a jejich hranice nejsou vždy jasně vymezitelné. V takovém případě je velmi obtížné jazykové jednotky a jejich vztahy jasně definovat. Je tomu tak proto, že procesy tvořící jazykové hranice mohou některé vztahy mezi jazykovými jednotkami ovlivnit více, jiné méně a některé zůstávají těmito procesy zcela neovlivněny. Poznatky z prostředí, kde se jazykové hranice překrývají, mohou rozšířit naše chápání jazykových hranic. Jazykové hranice vznikají nejen z rozdílů ve formálních aspektech jazyků a jejich denotačních, obvykle stabilních funkcí, ale také ze sociální a politické funkce jazyků a jejich užívání ve specifických situacích.

Jelena Božović se ve své disertační práci zaměřuje na Bosnu a Hercegovinu, kde po rozpadu Jugoslávie došlo k přechodu od jednoho společného standardního jazyka ke třem národním jazykům, které jsou v současnosti považovány za samostatné jazyky. To nevyhnutelně vyvolalo otázku, jakým způsobem pojmout jejich rozrůznění a tvoření jazykových hranic. Jelena Božović zkoumala procesy interpretace oficiální jazykové politiky v Bosně a Hercegovině.  V rámci jejího etnografického terénního výzkumu v této zemi se ukázalo, že procesy tvoření jazykových hranic spočívají především ve výkladu rozdílů a mezí jazyků.

Výzkum se tedy soustředí na procesy tvoření jazykových hranic, tj. na to, jak jsou jazykové hranice tvořeny, jak zanikají, jak jsou rozmazávány, překračovány nebo zcela ignorovány sociálními aktéry, kteří se podílí na tvorbě jazykových politik. V tomto semináři se Jelena Božović zaměří na otázky, týkající se jazykových hranic. Jakým způsobem jsou hranice konstruovány, kterých hranic se tento proces týká, jak tyto procesy souvisejí s otázkami mocenských vztahů a autority, jakož i jaké tím vznikají důsledky pro oficiální jazykovou politiku.

Kompletní program semináře 2023–2024 naleznete zde.

Субалтерн, що співає: Від резонансного спротиву до музичної дипломатії в Україні під час війни

Субалтерн, що співає: Від резонансного спротиву до музичної дипломатії в Україні під час війни

Проект розроблений у рамках програми CU-CNRS TANDEM, підтриманої Чарльзовим університетом, Національним центром наукових досліджень (CNRS) та Центром французької науки в Празі (CEFRES).

Дата: 9 квітня 2024 року, з 14:00 до 15:30 за Центральноєвропейським часом (CET)
Місце: CEFRES, На Флоренці 3, Прага 1
Мова: англійська
Координатори проекту: Валерія Корабльова та Луїза Мартін-Шевальє

Анотація Pokračování textu Субалтерн, що співає: Від резонансного спротиву до музичної дипломатії в Україні під час війни

Prague and Its Myths

Prague and Its Myths

Date: 5 April, 2024
Location: CEFRES, Na Florenci 3, Prague, and online
Language: English

Sponsor institutions

 • CEFRES (Centre français de recherche en sciences sociales)
 • Institute of Sociological Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University
 • The Institute for Czech Literature of the Czech Academy of Sciences

Scientific and organising committee

 • Mateusz Chmurski
 • Michèle Baussant
 • Alessandro Testa

Participants

 • Jean Boutan, Eur’ORBEM, CNRS-Sorbonne Université
 • Ron Hoffberg, Židovská obec v Praze
 • Tomáš Bubík, Palacky University Olomouc
 • Stanislav Holubec, Czech Academy of Sciences
 • Richard Müller, Czech Academy of Sciences
 • Marco Pasi, University of Amsterdam
 • Jiří Pelán, FF UK
 • Alessandro Testa, FSV UK

Abstract

The workshop will explore the various declensions of the idea of Prague in modern and late modern times, with a focus on literature, social practices, religious phenomena, and heritage-making processes. These motifs or tropes are hereby defined as “myths”, borrowing from forms of both high and popular culture. They refer to specific images and traces of the contrasting and multifaceted pasts of Prague and its history. In particular, the city’s religious and esoteric heritage and its multicultural and ‘hinternational’ background, to use Urzidil’s phrase, now find renewed value as symbols of a shared Czech identity and history, with some places dignified as places of memory (“lieux de mémoire”) and others ignored or silenced (“lieux de l’oubli”), and their historical meanings partly recast.

Pokračování textu Prague and Its Myths