Komunita, identita, jednotlivci: formování (politické) národnosti v předmoderní Evropě

Podle dominantního pojetí je národ produktem modernity (průmyslové revoluce, kapitalismu, jazykového sjednocení, zobecnění tisku, demokratizace vzdělávání atd.). Národy však v 18. století nevznikly ex nihilo. Tradiční pokusy vysvětlit jejich vznik vědce neuspokojují, neboť se soustředí pouze na okamžik, kdy se národ stal hlavním nástrojem politické organizace v průběhu 19. století. Tím selhávají v popisu dlouhého procesu, který vedl k této hegemonii. Tato konference znovu posoudí definici a genealogii národa. 

Datum: 3., 4. a 5. května 2023
Kde: kampus Středoevropské univerzity (Vídeň) & online
Zoom link : https://bit.ly/3TRxGjT
Organizátoři: Oddělení středověkých studií na Středoevropské univerzitě
Funding/ spolupořadatelé: ACRO (CEU), IMAFO (Austrian Academy of Sciences), FPPCHA (Lausanne), CRHiDI (Université Saint-Louis – Bruxelles), CEFRES (Praha) a Stadt Wien Kultur.
Jazyk: angličtina

Program

Pokračování textu Komunita, identita, jednotlivci: formování (politické) národnosti v předmoderní Evropě