Muzea umění a jejich narativy

Muzea umění a jejich narativy. Patří pojem „národní” minulosti?

Diskusi u kulatého stolu organizují v rámci nového cyklu setkání Résonnances / Rezonance Filosofický ústav Akademie věd České republiky (AVČR), CEFRES, Francouzský institut v Praze a Národní galerie v Praze.

Datum: 12. března 2024, 17:00 –18:30
Místo: Veletržní palác, Národní galerie v Praze
Dukelských Hrdinů 47, Praha 7-Holešovice
Auditorium, 6. patro
Jazyk: francouzština a čeština: simultánní tlumočení zajištěno 

Účastníci

Sébastien ALLARD (ředitel oddělení malby, Musée du Louvre),
Danièle COHN (profesorka estetiky a filozofie umění, Université Paris I),
Milena BARTLOVÁ (profesorka dějin umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze – UMPRUM)
Anna PRAVDOVÁ (kurátorka sbírky moderního umění, Národní galerie v Praze – NGP)                                                                                Moderuje: Lara BONNEAU (vědecká asistentka, Filosofický ústav Akademie věd – FLÚ AV ČR)

Abstrakt

Po dlouhou dobu byla muzea umění nástrojem a zrcadlem velkých národních narativů, jejichž cílem bylo inspirovat a posilovat pocit příslušnosti jednotlivců k národu. Dnes jsou naopak často místem, kde se otázky identity a kulturního dědictví problematizují. Zkoumají samotnou konstrukci národního narativu, vztahují ho k lokálnímu, regionálnímu a globálnímu, pracují v oblastech neurčitosti individuální i kolektivní identity a hájí univerzální charakter estetické zkušenosti tváří v tvář uměleckému dílu.

Může však být kulturní dědictví univerzální, a pokud ano, tak jakým způsobem? Je zvýšená sebe-reflexivita muzejních institucí, projevující se ve způsobu prezentace sbírek, synonymem neutrality? Jaké jsou umělecké a estetické, ale i politické a společenské dopady muzejních klasifikací a jejich současných přehodnocování?