Adrian Brisku (FSV UK): Political Economic Thought, Empire, and Nation-State

Srdečně zveme magisterské studenty na výzkumné semináře , které pořádá Institut mezinárodních studií FSV UK ve spolupráci s CEFRESem.

30. 11. 2015 představí na semináři Adrian Brisku téma Political Economic Thought, Empire, and Nation-State na příkladě Albánie, Česko/Slovenska a Gruzie od roku 1880 do dvacátých let 20. st.

Místo konání: místnost 1037, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice.

Jazyk: angličtina.

Kontakt:
Paul Bauer: paul.bauer@fsv.cuni.cz
Clara Royer: clararoyer@cefres.cz