Výzva k podávání příhlášek pro vědecké pracovníky z Francie

CEFRES právě zveřejnil své VÝZVY K PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK pro rok 2015. Pro výzkumné pracovníky z Francie, minimálně na postdoktoranské úrovni, kteří si přejí vycestovat na vědecký pobyt po dobu trvání 2 až 6 měsíců do CEFRESu je příští uzávěrka na podávání přihlášek 15. července 2015.

Výzvy se týkají výzkumných projektů zabývajícími se jednou ze tří výzkumných os CEFRESu.