Rakouské uprchlické hnutí do Československa, 1934–39: od politického exilu k židovským uprchlíkům

Přednáška Wolfganga Schellenbachera (Vídeňská univerzita/ EHRI) v rámci semináře Soudobé dějiny Židů, který pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a CEFRES ve spolupráci s Židovským muzeem.

Kde: knihovna CEFRESu, Na Florenci 1420/3, Praha 1
Kdy: 17:00 – 19:00
Jazyk: anglicky

Politický exil rakouských socialistů do Československa v roce 1934 se liší od jiných uprchlických vln ve střední Evropě v té době. Je to především z důvodu vstřícného přístupu československé vlády k těmto uprchlíkům. Ke konci 30. let 20. století se ale československá uprchlická politika stala daleko více restriktivní. Porovnáním únikových tras a osudů těch Rakušanů, kteří v roce 1934 prchali před perzekucí kvůli svému politickému přesvědčení a těch, kteří se snažili dostat do Československa, aby unikli před židovskou perzekucí v roce 1938, nám bude zřejmé, proč je nová protižidovská uprchlická politika v Praze taková, jaká je.