Přístupy ke konceptům z pohledu disciplín. Příklad konceptu morálky

Druhé setkání epistemologického semináře pořádáného CEFRESem a IMS FSV UK pod vedením Istvána Pála Ádáma (CEFRES).

Texty:

  • E. P. Thompson, « The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century », Past & Present, No. 50, Oxford University Press, 1976, p 76-94

  • Ernesto Verdeja, “Moral Bystanders and Mass Violence,” dans New Directions in Genocide Research, Routledge, 2011