Vypuzená minulost beze stop a stopy minulosti bez historie

CEFRES  a Univerzita v Primorsku organizují první  Proteus Webinář v rámci bilaterárního programu PHC Proteus.

Kdy: Středa 11. dubna 2021, 14 až 18 hod
Kde: Online (odkaz níže)
Jazyk: Angličtina
Organizátoři: CEFRES a Univerzita v Primorsku
Financování a hodnocení: Campus France, Francouzský institut na Slovinsku, MEAE, MESRI (Francie), Slovenská výzkumná agentura,  Slovenské ministerstvo věd (Slovinsko)

Tento webinář se zaměřuje na současné reprezentace “demontáže” a “opětovného členění” vnitroevropských a mimoevropských impérií po první a poté druhé světové válce, která přeobsazuje populace, krajiny, hranice, historiografie, věci a vzpomínky. Dnes, zatímco evropské země pracují na vytvoření společného světa, prostoru a historie, se stále zdráhají řešit tyto přízračné dědictví říší a válek, které vedly k nucenému vysídlení a ztrátě milionů lidí, jako jsou etnické menšiny vyháněné z východního Pruska a Slezska, Němci ze Sudet a Bukoviny, Italové z bývalé Jugoslávie, Portugalci z Angoly a Mosambiku. , mimo jiné.

Jak a proč byly některé vzpomínky na vysídlení vymazány, ignorovány, zapomenuty a jiné zapamatovány a připomínány? Jakým způsobem na tom v Evropě i mimo ni dodnes záleží? Za jakých okolností zůstaly některé rysy minulosti tak vytrvalé a odolné?

Cílem toho webináře je odpovědět na tyto otázky zkoumáním paralelních kolektivních vzpomínek, nabízením obrazů jeden druhého: vzpomínky vysídlených a vzpomínky těch, kteří zůstali a/nebo (znovu) osídlovali kulturní a fyzické prostory po nich. Z konkrétních případových studií o vylidňování a znovuobsaďování hnutí spojených s problematickou evropskou historií 20. století a ve zbytkech říší a válek hodláme prozkoumat, co vzpomínky a ticho dělají s místy a co místa dělají se vzpomínkami a tichem.

Program

14.00 -14:20

Krátká prezentace programu Proteus Valentinou Morel, Attaché pro vědeckou a akademickou spolupráci na francouzském ministerstvu zahraničních věcí , a projektu  Michèle Baussant a Katjou Hrobat-Virloget

Rozděleno a vykořeněno

14.20-14.35

Aleksej Kalc, Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenian Migration Institute (Ljubljana), Univerzita v Primorsku,  Fakulta humanitních studií (Koper)
Population transfers and ethnic transformations in Koper and Trieste after WWII: some aspects

14.35-14.50

Neža Čebron Lipovec, Univerzita v Primorsku, Fakulta humanitních studií
Visual continuity” of the landscape« in a contested city: The role of architecture in the process of (up)rooting a community

2.50-3.05 pm

Petra Kavrečič, Univerzita v Primorsku, Fakulta humanitních studií
Living on the border. Everyday life in the border region of Istria after WWII

Krátká diskuze 15.05- 15.20 Ghislaine Glasson-Deschaumes, Vedoucí projektu Labex Minulost v přítomnost, Universita Paris Nanterre

Pauza od 15.20-15.30

Předělané, zachované a zasazeno

15.30-15.45

Felipe Kaiser-Fernandes, CEFRES/ IIAC
When torn apart landscapes are remade: the politics of post-socialist bazaars in the Czech Republic.

15.45-16.00

Katja Hrobat Virloget, Universita v Primorsku, Fakulta humanitních studií
About the ones who came. Symbolic boundaries and questions of  “home” after “exodus” in Istria

16.00-16.15
Irene Dos Santos, CNRS/URMIS, ICM Fellow
Imperial Debris in post-colonial Angola: the silence of those who remained after 1975

Krátká diskuze 16.15- 16.30 , Ghislaine Glasson-Deschaumes, Vedoucí projektu Labex Minulost v přítomnosti,Universita Paris Nanterre

Stopy a mezi prostory

16.40-16.55

Maria Kokkinou, CEFRES a Karlova Univerzita
Tiehonin: Persistent memories of transformed spaces

16.55-17.10 

Johana Wyss, Akademie věd České republiky/CEFRES a Institut Maxe Plancka pro sociální antropologii
Silesian identity: caught in between hegemonic and counter-narratives

17.10-17.25 

Michèle Baussant, CNRS, CEFRES (USR3138, CNRS, Mae), ICM Fellow
Displaced histories without traces and traces of past without history:  Egyptian Jews in and out Egypt

Diskuze 17.25-18.00 Ghislaine Glasson-Deschaumes,Vedoucí projektu Labex Minulost v přítomnost, Universita Paris Nanterre

Přo připojení k webináři, klikněte prosím na tento odkaz: https://us02web.zoom.us/j/87114991116