Domy pro bohy “na prodej”. Cesta maleb kmene Sóra (Indie)

Přednáška Cécile Guillaume-Pey (CEFRES-FMSH) v rámci Gellnerovského semináře organizovaného Českou asociací pro sociální antropologii (CASA) spolu s Masarykovou českou sociologickou společností  a ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR.

Místo: v místnosti Havel (dříve Richter), vedlejší budova New York University v Praze, Malé náměstí 11, Praha 1 – Staré Město (1. posch., vchod z pasáže).
Jazyk: angličtina.

Shrnutí: Mezi kmenem Sóra (Odisha-Andhra Pradesh) se nacházejí nástěnné malby, před nimiž se odehrávají obětní rituály. Tyto malby jsou považovány za domovy božstev, jejichž přítomnost je tímto materializovaná v rámci domácího prostoru. Jejich vytváření je součástí rituálu, který vyžaduje úzkou spolupráci mezi malíři a odborníky na náboženství, kteří skrze zpěvy přivolávají místní božstva, aby se usídlila v obrazech. Ale tyto “oltářní malby” mohou být také od rituálu odtrženy. V tomto smyslu se objevují jako kulturní znaky vystavované v regionálních muzeích nebo jako předměty na prodej na “kmenových trzích”, nebo dokonce v podobě animovaných filmů využívaných jako politické nástroje odsuzující zneužívání páchaná proti Adivasi/kmenovým skupinám. Malby kmene Sóra inspirují širokou škálu médií moderní doby. Během přednášky budeme sledovat cestu těchto obrazů, které překračují kulturní, etnické a národnostní hranice.