Firefighters, Gipsy Bands, Peasant Riders, Canteens: East Central European Post-Imperial Local Societies in the World of Nation States 1918-1930

Přednáška Gábora Egryho (Historický ústav – Maďarská akademie věd)

Diskutant: Rudolf Kučera (Masarykův ústav AV ČR)

Kde: Na Florenci 3, vchod C, 3. patro, zasedací místnost.

Aro Palace Hotel in Brasov. Source: romaniainterbelica.memoria.ro
Aro Palace Hotel in Brasov. Source: romaniainterbelica.memoria.ro

Konec první světové války ve středo-východní Evropě přinesl podobný vývoj: kolaps říší a vznik národních států. Obraz zdánlivě jednotné transformace a nacionalizujících se nových státních útvarů však dokáže narušit pohled na místní podmínky a mikroregiony. Ty nám ukážou, že dopad proměn tu byl mnohem menší, než předpokládal dominující narativ rozpadu ríší a vznik národních států. Imperiální minulost se nevytratila beze stopy. Naopak, nové entity reagovaly často jako „malá císařství“, pričemž si zachovaly osoby, metody a struktury imperiální správy a vztahů k populaci.

Komparace případových studií měnící se spoločnosti na lokální úrovni nám dovolí poznat místní podmínky, proniknout do jeich rozdílného sociálního rozložení a pochopit imperiální prehistórii, která pomáhala lokálním skupinám vyjednávat pozice v nových státech. Zatímco některé praktiky, zvyky, instituce byly zachované a obsazené jen novými elitami, které doplnily císařské kruhy, našli se i svérázné osobnosti svázané se starým režimem, které bez problémů pronikly do struktur nástupnických států a ve víru společenských změn prosadili svůj vliv. Ve své přednášce se Gábor Egry bude snažit načrtnout najdůležitejší faktory, které stojí za různými cestami přechodu od monarchie k národním státům a zároveň si povšimne jednotlivců a jejich snahy o vyjednaní nových pozic ve světě národních států.

Facebooktwitterlinkedin