Česko-francouzský historický seminář

Henri LAURENS (Collège de France)

9h10 – Orientalisté a první světová válka: dobrodruzi, odborníci a diplomati.

10h50 – T. E. Lawrence

Místo: Filozofická fakulta (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1)

Organizátoři: Česko-francouzský historický seminář organizovaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s CEFRESem.