Historická sémantika v transnacionální a transdisciplinární perspektivě: případ „milieu“

Wolf FeuerhahnPřednáška francouzského badatele z CNRS Wolfa Feuerhahna, zástupce ředitele Centre Alexandre Koyré a ředitele časopisu Revue d’histoire des sciences humaines, o “Historické sémantice v transnacionální a transdiciplinární perspektivě” zaměřující se na případ “milieu”.

Jazyk: anglicky.

Místo: CEFRES, Národní 18, Praha 1, zasedací místnost, 7. patro.

Transdisciplinární historie je dnes velmi aktuální oblastí bádání. V posledních deseti letech měl tento historiografický obrat vliv také na konceptuální historii. Důraz je ve větší míře kladen na problémy transnacionální a transkulturní resémantizace pojmů. O této změně svědčí vznik a úspěch takových pojmů jako „travelling concepts“ (Mieke Bal) nebo „nomadic concepts“ (Olivier Christin).

Přednáška bude vycházet z transnacionální historie výrazu „milieu“. Tento výraz se přesunul z Francie do Německa, z dějin literatury do biologie a sociologie, a na závěr se stal základem francouzské teorie. Sloužil jako výraz určité podoby determinismu, jako spojení rozmachu přírodních věd a socialismu. Většina německých badatelů tuto teorii vyvracela a proti francouzskému pojmu stavěla slovo Umwelt, které se ale do francouzštiny zpětně překládá právě jako „milieu“, a stává se tak symbolem antideterministické a postmoderní filosofie (Deleuze).

Na příkladu pojmu „milieu“ bych chtěl představit to, co nazývám „transnacionální a historickou sémantikou“. Transnacionální a historická sémantika se staví protikladu ke Koselleckově konceptuální historii, v níž se a priori rozlišují slova a pojmy, a zkoumá způsob, jakým jsou slova sémanticky ovlivňována tím, jak se přesouvají mezi národy a disciplínami.