Jak porozumět třídě, statusu a moci: příklad konceptu Bürgertum

Třetí setkání epistemologického semináře pořádáného CEFRESem a IMS FSV UK pod vedením Mátyáse Erdélyiho (CEFRES & CEU).

Texty:

  • Jürgen Kocka, « The middle classes in Europe », The Journal of Modern History, vol. 67, n° 4, 1995, p. 783-806.
  • Max Weber, « The distribution of power within the community : Classes, Stände, Parties », Journal of Classical Sociology, vol. 10, n° 2, 2010, p. 137-152.