Koncept politické moci: politika třetí strany ve Spojených státech

Čtvrté setkání epistemologického semináře v letním semestru pořádáného CEFRESem a IMS FSV UK pod vedením
Zdeňka Krále (IMS FSV).

Kde: knihovna CEFRESu – Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
Kdy: 15:30 – 17h
Jazyk: anglicky

Text ke čtení:
Talcott Parsons, “On the Concept of Political Power” Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 107, No. 3 (Jun. 19, 1963), pp. 232-262
https://www.hse.ru/data/2012/11/27/1301625729/Parsons%20Power.pdf