Hraniční případy

Studijní den organizovaný doktorandy CEFRESu – Filipem Herzou, Magdalenou Cabaj a Katalin Pataki

Kdy a kde: 14:00-17:00 v knihovně CEFRESu, Na Florenci 3
Jazyk: anglicky

Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images
A barber shaving a man who looks extremely fearful. Lithograph by L. Boilly after himself.
By: Louis-Léopold Boilly
Program

Diskutanti

  • Sabine ARNAUD (Centre Alexandre Koyré, École des Hautes Études en sciences sociales)
  • Veronika ČAPSKÁ (oddělení historické antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova)
  • Karel ČERNÝ (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova)

14:00: Filip Herza (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova – CEFRES): Faces of Normative Masculinity: Shaving Practices and the Popular Exhibitions of “Hairy Wonders” in the early 20th Century Prague

14:25: Magdalena Cabaj (Varšavská univerzita / ENS Ulm – CEFRES): Dear Herculine, Dear Aaron: From the Angel to the Beast. On Two Cases of Hermaphroditic Writing

14:50: Diskuze

— Pauza na kávu —

15:30: Katalin Pataki (Central European University – CEFRES): Medical Expertise in Service of Joseph II’s Monastic Reforms’

15:55: Adam Mézes (Central European University): ‘Seen and Discovered’ – the Diagnosis of Vampirism in 1730-1750’s Habsburg Empire

16:20: Diskuze