Kritické rozlišování ve společném městě. Umění lidského soužití a uspořádání města v komparativní perspektivě

Inaugurační přednáška Laurenta Thévenota
(École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paříž)

Kde: FSV UK – Hollar (Smetanovo nábřeží 6), místnost 212
Jazyk: anglicky

Ačkoli město podnítilo oddělení polis a veřejnosti, ono samo je stále budováno jako celek míst, ke kterým se lidské bytosti osobně vážou tím, že v nich budují své příbytky a obývají je. Spíše než abychom se zaměřili na zjednodušující opozici mezi veřejnou a soukromou sférou, je třeba zkoumat způsoby, jakými se lidské bytosti angažují ve svém městském prostředí, a to na různých úrovních – od úzce rodinných aktivit až po veřejnou činnost.

Přednáška, která je založená na transkulturním empirickém výzkumu – v Evropě, v Rusku a v Americe – a tím se dovolávající rozšíření komparativních kategorií, nabízí analytický rámec, jenž umožňuje nahlížet umění lidského soužití a městského uspořádání.

16. prosince na přednášku naváže workshop s názvem „Francouzský pragmatismus a znovuustavení současné sociologie”.