Kritičtí intelektuálové: od legislativců přes vykladače ke zprostředkovatelům?

UntitledKabinet pro studium vědy techniky a společnosti při FLÚ AV ČR, Program Prvouk 19 „Interdisciplinární vědy“, Pracoviště historické sociologie FHS UK a CEFRES Vás zvou na přednášku profesora Gregora McLennana.

Kde: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5 – místnost 6022.

Jazyk: anglicky.

Přednáška proběhne v rámci cyklu Historicko-sociologických konfrontací.

Zygmunt Bauman kdysi charakterizoval přechod modernity v postmodernitu v intencích proměny intelektuálního stylu – jako posun od „legislativce“ (legislator) k „vykladači“ (interpreter). Do popředí se však dostává též další, třetí intelektuální figura: „zprostředkovatel“ (mediator), a to v souvislosti právě s tím, jak mizí jakýkoliv ostrý kontrast mezi modernitou a postmodernitou. V přednášce rozvinu a rozšířím stávající, poněkud nejasný obsah pojmu intelektuálního zprostředkování nebo též mediování a to tak, že se zaměřím na pozdního Stuarta Halla, jakožto na mimořádného zprostředkovatele/mediátora v posledních padesáti letech kritického sociálního myšlení. Tento krok však obsahuje přezkoumání několika obecně přijímaných tezí o roli Halla v kulturálních studiích. To, že se z něj stal významný intelektuální zprostředkovatel/mediátor bylo též podmíněno jeho schopností uchovat si jasnou míru „legislativní” intelektuální polohy, v tomto případě jeho kontinuální (avšak pružnou) loajalitu k Marxismu. Následně se budu zabývat (též souhlasně) velmi odlišným případem Arnošta Gellnera. Ten je někdy považován za tak moderního legislativce (a tím pádem za „eurocentrika“ a ideologického „sekularistu“), že pro čím dál význačnější „postsekulární“ rámec našeho chápaní současnosti může přispět jen omezeně.

Gregor McLennan je profesorem sociologie a vedoucí katedry School of Sociology, Politics and International Studies, University of Bristol.  Na pozadí své předešlé práce o Marxismu, pluralismu a sociologii a kulturálních studií, profesor McLennan ve svých současných textech zkoumá teoretické výzvy, které představují poskolonialsimus a postsekularismus.

Kontakt:
– Filip Vostal (FLÚ AV ČR, CEFRES) (filip.vostal@gmail.com),
– Nicolas Maslowski (FHS UK) (nicolas.maslowiski@gmail.com),
– Marek Skovajsa (FHS UK) (marek.skovajsa@fhs.cuni.cz).