Is ‘Hard Science’ a Limit to the Concept of ‘Field’?

Osmé setkání epistemologického semináře organizovaného CEFRESem a Institutem mezinárodních studií FSV UK veden

Julien Wacquez (CEFRES / EHESS)
Is ‘Hard Science’ a Limit to the Concept of ‘Field’?

Místo: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, 110 00 Prague 1
Čas: středa 17. dubna 2019, od 16:30
Jazyk: angličtina

Text:

  • Bourdieu, Pierre & Wacquant, Loïc (1992), “The Logic of Fields,” in An Invitation to Reflexive Sociology, Pierre Bourdieu & Loïc Wacquant, The University of Chicago Press, 1992, pp. 94-115
  • Materiály o románu Larry Nivena Ringworld (1970) shromážděné Julien Wacquezem