Lokální kontexty / Mezinárodní sítě. Avantgardní časopisy ve střední Evropě (1910-1935)

Mezinárodní konference organizovaná Kassákovým muzeem v Budapešti s podporou Vysegrádského fondu (Malé granty) a CEFRESu.

Sans titrePartneři: Univerzita Karlova v Praze, Jagellonská univerzita (Krakov), Univerzita Adama Mickiewicze, Varšavská univerzita, Masarykova univerzita v Brně, Akademie věd České republiky, Polská akademie věd, Slovenská akademie věd, Národní muzeum ve Varšavě, Slovenské muzeum designu, Monoskop.org.

Viz program konference: Local Contexts / International Networks.

Více na stránce Kassákova muzea – zde.

Časopisy ve střední Evropě byly jednou z důležitých platforem pro pokrokovou literaturu a výtvarné umění v tomto regionu během a po První světové válce. Vzhledem k mnohoznačné povaze tohoto fenoménu bude konference probíhat v duchu interdisciplinarity a kombinace různých přístupů. Na avantgardní časopisy bude nahlíženo jako na diskurzivní prostor komunikace avantgardních tvůrců, stejně tak jako na tzv. Gesamtkunstwerk, i jako na zdroj historických dat. Současné práce revalorizovaly mezinárodní kontext středoevropského umění, proto naším cílem zároveň je přenést více pozornosti k otázce vztahů – někdy ambivalentních – mezi lokálními kontexty a mezinárodními sítěmi středoevropské avantgardy.

Jak ovlivnily rozdílné kulturní a historické znaky “lokální” avantgardu střední Evropy? Jakýb způsobem byly avantgardní časopisy v tomto regionu navzájem propojené? A tedy, jak mohla být vnímána “středoevropská avantgarda” z pohledu Krakova, Varšavy, Prahy, Bratislavy nebo Budapešti?  Na základě konkrétních případových studií se konference zaměří na komplexní povahu a problematiku avantgardních časopisů v souvislosti s jejich vzájemnými národními (lokálními) a mezinárodními (kosmopolitními) partnerskými vztahy.

Spolu s konferencí se zároveň koná dočasná výstava v Kassákově muzeu, která se věnuje prvnímu avantgardnímu časopisu A Tett [Čin]  založenému spisovatelem Lajosem Kassákem a publikovanému mezi lety 1915 a 1916. Výstava mapuje výročí Kassákových začátků. Kassákovo muzeum je v současné době jediným výstavním prostorem historické avantgardy v Maďarsku. Je otevřeno široké veřejnosti a snaží se etablovat jako regionální ústřední bod pro výzkum dějin avantgardy a modernismu.