(Ne)revoluční charakter průmyslové revoluce: případ střední Evropy – ZRUŠENO

Přednášku povede Mátyás Erdélyi (CEFRES) v rámci česko-francouzského semináře organizovaného Ústavem pro české dějiny Filozofické fakulty Karlovy Univerzity.

Kdy: 26. března od 9:10
Kde: Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, sál č. 201
Jazyk: francouzština

Resumé

Průmyslová revoluce je všeobecně považovaná za součást “Velké transformace” 19. století, jež umožnila zrod moderní společnosti. Seminář nabídne různé pohledy na to, jak chápat revoluční a nerevoluční charakter této události založené na vybraných primárních a sekundárních pramenech.