O faktech a konceptech ve společenských vědách

První setkání epistemologického semináře pořádáného CEFRESem a IMS FSV UK pod vedení Clary Royer (CEFRES) a Tomáše Weisse (IMS)

Texty:

  • Bastien Bosa, « Des concepts et des faits », Labyrinthe [online], 37 | 2011 (2).
  • Giovanni Sartori, « Concept Misformation in Comparative Politics », American Political Science Review, vol. 64, n° 4 déc. 1970, pp. 1033-1053.