Oborová setkání: sociologie a literatura

Platforma CEFRES si Vás s potěšením dovoluje pozvat na OTEVŘENÁ HUMANITNĚ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBOROVÁ SETKÁNÍ, která organizuje za účelem jejich přispění k definování vědecké politiky CEFRESu a navázání vědecké spolupráce na evropské úrovni.

Mezi dalšími se zúčastní také:
za literaturu – Eva Beránková, Tomáš Jirsa, Petr Christov, Veronika Jáchimová, Roar Lishaugen, Chiara Mengozzi (koordinátorka), Kateřina Piorecká, Jiřina Šmejkalová, Michael Wögerbauer (koordinátor)
za sociologii – Lucie Cviklová, Majka Dlouhá, Nicolas Maslowski, Alena Pařízková, Miroslav Paulíček, Pavel Sitek (koordinátor), Barbora Spálová