Od antropologického k ontologickému pluralismu – přednáška Philippa Descoly

Přednáška Philippa Descoly organizovaná Filosofickým ústavem AV ČR a CEFRESem ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze.

Místo: zasedací místnost, Jilská 1, Praha 1
Jazyk: anglicky

Résumé (v angličtině)

The key concept and methodological tool of Lévi-Straussian structural anthropology is the group of transformation. A structure, understood as a system of contrastive oppositions, only acquires an analytical dynamism thanks to its capacity to organize the transformations between the models of a same group of phenomena. For a structure to be differentiated from a mere system, then, invariant relations must be brought to light between the elements and the relations of different sets so that each of these is connected to another by the means of a transformation. However, there are different ways to conceive a structural transformation in anthropology. The lecture will explore some of them, particularly those used by the lecturer in his book Beyond Nature and Culture (2013), and will build on these results to approach the epistemological consequences of apprehending ontological pluralism as a group of transformation.

Philippe Descola absolvoval filosofii na École normale supérieure v Saint-Cloud a etnologii na univerzitě Paříž X a EPHE. Od roku 2000 působí jako profesor katedry Antropologie přírody na Collège de France. Je též vedoucím Laboratoře sociální antropologie (Collège de France, EHESS, CNRS). Jako uznávaný specialista v oboru antropologie přírody spolupracoval na publikaci Nature and Society (Routledge, 1996, s G. Pálssonem) a na Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie (PUF, 1991). Je autorem několika předních prací, kde se pokoušel překonat etablovaný dualismus mezi přírodou a společností, jako například Par-delà nature et culture (Gallimard, 2005).
Více na stránkách Collège de France ve francouzštině nebo v angličtině.