Překlady z francouzštiny ve střední Evropě 20. století: Politický a kulturní kontext

Mezinárodní kulatý stůl: Překlady z francouzštiny ve střední Evropě 20. století: politický a kulturní kontext (Maďarsko, Česko, Polsko, Slovensko)

Kde: Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, Konventná 13, Bratislava
Organizátoři: Antoine Marès (Univerzita Paris I Panthéon-Sorbonne), Clara Royer (CEFRES, Praha), Jana Truhlářová (Univerzita Komenského v Bratislavě), Mária Kusá (Ústav svetovej literatúry SAV), Petr Kyloušek (Masarykova univerzita v Brně)
Jazyk: francouzsky

 

Program
Úterý 16. května

9:00 Slavnostní zahájení Jaroslavem Šušolem, děkanem Filozofické fakulty Univerzity Komenského a Adamem Bžochem, ředitelem Ústavu světové literatury

9:15-9:30 Úvod
Antoine Marès (Paris I Panthéon-Sorbonne Histoire d’un projet

9:30 Gisèle Sapiro (EHESS) – přednášku představí Clara Royer

10:00 Ioana Popa (ISP, CNRS): Une sociologie des intermédiaires culturels  internationaux : transferts littéraires vers la France en contexte (post)-communiste

10:00-13:00 Panel I. Historický kontext: dědictví a tradice, vztah k francouzské kultuře, materiální a politická omezení

Diskutant: A. Marès (Univerzita Paris I Panthéon-Sorbonne)

11:00 Bohumila Ferenčuhová (Historický ústav Slovenské akademie věd): Le contexte historique et politique des relations culturelles slovaco-françaises  au XXe  siècle

11:30 Jiří Hnilica (Katedra dějin a didaktiky dějepisu, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze): Les tendances quantitatives des livres traduits du français en tchèque (et slovaque) aux XIXe et XXe siècles

12:00 Gusztáv Kecskés (Historický ústav Maďarské akademie věd v Budapešti): Des possibilités de transferts culturels français en Hongrie, 1945-1990

12:30 Maria Pasztor (Ústav mezinárodních vztahů, Varšavská univerzita): Les relations culturelles entre la France et la Pologne (1945-1989)

13:00-14:30 Oběd, Ústav svetovej literatúry SAV

14:00-17:30 Panel II. Aktéři překladu: překladatelé, vydavatelé, zprostředkovatelé

Diskutantka: Jana Truhlářová

14:30 Éva Mártonyi (Univerzita v Pécsi a Katolická univerzita Petra Pázmánye): Traductions du français en Hongrie – aperçu historique

15:00 Jovanka Šotolová (Ústav translatologie, Univerzita Karlova v Praze): Par monts et par vaux des traductions tchèques de la littérature française : les flux des oeuvres traduites, la question du rapport entre la qualité et l’influence

15:30 Katarína Bednárová (Univerzita Komenského v Bratislavě): Le critique littéraire comme modificateur de traduction

16:00 – 16:30 Přestávka

17:00 Anikó Ádám (Katolická univerzita Petra Pázmánye): La difficile liberté du traducteur

17:30 Petr Kyloušek (Masarykova univerzita v Brně): Les contacts français d’Adolf Kroupa – Archives du Musée morave, fonds Kroupa

18:30 Večeře ve Francouzském institutu, Sedlárská 2

Středa 17. května

9:00-12:00 Panel III. Proudy překladu: vyčíslení, povaha (literatura a jiné), působení a vztah mezi množstvím a vlivem

Diskutant: Petr Kyloušek (Masarykova univerzita v Brně)

9:00 Elzbieta Skibińska (Vratislavská univerzita): Le Nouveau roman en polonais

9:30 Joanna Warmuzińska-Rogóź (Slezská univerzita v Katovicích): D’une Maria Chapdelaine à l’autre ou quelques mots sur le marché de la traduction en Pologne

10:00 Mária Kusá (Univerzita Komenského v Bratislavě a Slovenská akademie věd): Réflexions  en marge  du travail sur Le Dictionnaire des traducteurs slovaques du XXe siècle

10:30-11:00 Přestávka

13:00-15:30 Panel IV. Proudy překladu (pokračování)

Diskutantka: Clara Royer (CEFRES Praha)

11:00 Libuša Vajdová (Slovenská akademie věd): Les sciences sociales de France en Slovaquie

11:30 Jana Truhlářová (Univerzita Komenského v Bratislavě): Le sort de certains romanciers et mouvements esthétiques français du XIXe siècle (Flaubert, Zola et le naturalisme, Maupassant)  à travers le temps en Slovaquie

12:30 Zuzana Ráková (Masarykova univerzita v Brně): Éditeurs, traducteurs, auteurs français en traductions tchèques publiées par les éditeurs tchèques à la Belle époque (1890-1914)

Závěr
Antoine  Marès, Clara Royer, Jana Truhlářová, Mária Kusá a Petr Kyloušek

13:00 Oběd, Ústav svetovej literatúry SAV

Více informací ve francouzštině naleznete zde.