Prezentace nových přirůstek knihovny CEFRES – prosinec 2022

Konec roku oslavíme prezentací francouzských knižních novinek  v humanitních a společenských vědách.
Sejdeme se v pátek 16. prosince 2022 v 14:30 on-line (na platformě zoom viz ID 896 9016 5381)

Mimo jiné budou představeny následující knihy:

  • Emmanuel Alcaraz : Histoire de l’Algérie et de ses mémoires (Karthala 2021) představí Clément Steuer
  • Anna Colin Lebedev : Jamais frères ? : Ukraine et Russie : une tragédie postsoviétique (Seuil 2022) představí Ronan Hervouet
  • Magali Della-Suda : Les nouvelles femmes de droite (Hors d’atteinte 2022) představí Adrien Beauduin
  • Virginie Despentes : King-Kong théorie (Livre de poche, 2007) představí Michaela Rumpíková
  • Charles Stepanoff : L’Animal et la mort (La Découverte 2021) představí Hana Fořtová