Přítel, spisovatel, sionista: hledání Kafkova judaismu ve spisech Hugo Bergmana

Přednášku v rámci semináře o soudobých dějinách Židů organizovaného Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Masarykovým ústavem přednese Enrico Lucca (Simon Dubnow Institut , Lipsko).

Kde: Na Florenci 3, 110 00 Praha1
Kdy: 17:00-18:30
Jazyk: angličtina

Abstrakt

Franz Kafka (1883-1924) a Hugo Bergman (1883-1975) se seznámili  již ve školních lavicích a už od prvních let na universitě byli důvěrnými přáteli. Teprve na sklonku svého života začal Berman psát o Kafkovi a věnoval mu v různých časopisech několik esejí v němčině i hebrejštině.  Enrico Lucca promluví o tomto vrtkavém přátelství a také o Bergmanově pohledu na Kafkova díla. Pokusí se také o výklad Kafky a Bergmanova duchovního vývoje.