Formování “socialistického já”? Role psy-věd v komunistických státech východního bloku (1948–1989)

Mezinárodní workshop

Místo: Praha. Online
Datum: 6. listopadu 2020
Organizátor: Jakub Střelec (FSV UK/CEFRES)
Partnerské instituce: CEFRES, ÚSD AV ČR, Collegium Carolinum Praha

Zoomhttps://us02web.zoom.us/j/82321134974?pwd=L09iMWF0VzJsOVFUUDJxMDZPc3Zidz09 
(823 2113 4974)
Heslo: 111784
Streaming: https://www.facebook.com/cefres

V rámci workshopu bude dán prostor vědcům, kteří se ve svých pracích věnují historii tzv. psy-věd v komunistické Evropě. Hlavním cílem je (1) rozvinout diskuzi o přístupech a tématech současného výzkumu role psy-věd v komunistických státech bývalého východního bloku a (2) nastínit problematiku a otázky, kterými by se měl výzkum této oblasti zabývat v budoucnu.

Viz CFP workshopu.

Program:

9.00  Zahájení konference

BLOK 1: Produkce odborných znalostí v oblasti psy-věd v zemích východního bloku

Moderuje: Martin Schulze Wessel (Collegium Carolinum)

9.30            Ana Antic (University of Copenhagen)
Psychiatrie, Psychoanalýza a Psychoterapie mimo nemocnici v socialistické Jugoslávii

9.50            Melinda Kovai (Eötvös Lorand University)
Od hnutí k privatizaci psychoterapie – skupinová psychoterapie v Maďarsku v 70. a 80. letech 20. století

10.10          Sarah Marks (Birkbeck, University of London)
Od Pavlovových psů ke kybernetickým želvám: Psy-profese a nová věda kybernetika v komunistickém Československu

10.30 – 11.15             Diskuze

11.15 – 11.30             Přestávka


BLOK 2: Definování (ab)normality

Moderuje: Adéla Gjuričová (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)

11:30             Christiane Brenner (Collegium Carolinum)
Posuzování antisocialistického elementu: Role expertních psychiatrů v procesům proti „příživnicím“ v socialistickém Československu

11.50              Kate Davison (University of Melbourne)
Z Prahy do Sydney: psychiatrie, sexuologie a „sexpertiza“ v období studené války

12.10              Jakub Střelec (Univerzita Karlova v Praze)
Psychopaté jako „nové nebezpečí“ pro socialistickou společnost. Forenzní psychiatrie, kriminologie a zločin v komunistickém Československu v 60. letech

12.30 – 13.15              Diskuze

13:15 – 14:15              Polední přestávka


BLOK 3: Utváření “socialistického já”

Moderuje: Jérôme Heurtaux (CEFRES)

14.15              Verena Lehmbrock (Erfurt University)
Školení psychologického leadershipu ve Východním Německu – transnacionální technologie vnitřního já?

14:35             Frank Henschel (Christian-Albrechts-University Kiel)
Bowlby vs. KPČ: Transfer vědomostí, psychologie a systém státní péče o děti v socialistickém Československu

14:55             Lisa Dittrich (Ludwig Maximilian University v Mnichově)
Partnerství a socialistická osobnost: Manželské copingové strategie situace v NDR, mezi zmocněním a podrobením

15:15 – 16:00              Diskuze

16:00 – 16:30              Závěrečné připomínky