Roger Chartier: Co je to kniha? Odpověď na Kantovu otázku

Přednáška 18. května 2016

Místo: Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1, kinosál

Vytváření digitálních sbírek, debaty o proměnách praxe čtení a psaní, zmnožení obrazovek a rozvoj trhu s elektronickými knihami – toto vše poukazuje na hluboké změny probíhající v písemné kultuře. Přesto jsou právní, estetické a kulturní aspekty v současných diskusích překryty nepřestajným tokem novinek a ostrostí probíhajících sporů.
Roger Chartier nenabízí prorocké vize, nýbrž ukazuje, že dějiny písemné kultury, zkoumané ve velmi dlouhém časovém měřítku, nám mohou pomoci dnešní změny lépe pochopit.
Historická perspektiva totiž umožňuje ujímat se základního paradoxu, tedy přetrvávání díla a plurality textů nebo stavů, v nichž je dílo zachyceno, který se týká i doby vstupu písemné kultury do digitálního světa.

Viz prezentace Rogera Chartiera:
na stránkách CEFRES
na stránkách College de France
a pozvánku na stránkách Francouzského institutu v Praze