Historie emocí | Hervé Mazurel

Přednáška : Historie emocí

Kde: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, Praha
Kdy: 21. září 2023, 17:30
Organizuje Ondřej Matějka (FSV UK)
Jazyk: francouzština, tlumočení do češtiny zajištěno Ondřejem Matějkou a Josefem Fulkou

Hervé Mazurel, jeden z největšího odborníků historii těla, vnímání a představivosti, usedne v rámci svého pobytu v Praze ke kulatému stolu, u kterého se vysloví ke své knize L’inconscient ou l’oubli de l’histoire. Profondeurs, métamorphoses et révolutions de la vie affective  (Nevědomí neboli zapomnění historie. Hloubky a proměny světa emocí) (La Découverte, 2021). Hervé Mazurel je profesorem na Université de Bourgogne v Dijonu a spoluředitelem časopisu Sensibilités. Histoire, critique et sciences sociales (Vnímání. Historie, kritika a společenské vědy.). Zaměřuje se rovněž na historii Evropy devatenáctého století a jakožto epistemolog se spolupodílí na znovuoživení vztahů mezi historií, společenskými vědami a obory zabývajícími se lidskou psýché.

Link : https://us02web.zoom.us/j/88202130264

Seminář : Psychoanalýza ohrožená historií?

Kde: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, Praha
Kdy: 22. září 2023, 10:00
Jazyk: angličtina

V pátek 22. září proběhne od 10:00 do 11:30 hodin seminář v angličtině. Účastnit se jej budou Ondřej Matějka (FSV UK) a Josef Fulka (FHS UK).

V případě zájmu se prosím obraťte na Ondřeje Matějku (ondrej.matejka@fsv.cuni.cz).