Znázornění živoucího: zhroucení ekosystémů a rekonfigurace vědomostí

Šesté setkání semináře “Úvahy o krizi” , organizovaného CEFRESem a Fakultou sociálních věd UK, povedou Chiara Mengozzi (FF UK / CEFRES) a Julien Wacquez (CEFRES).

Téma: “Znázornění živoucího: zhroucení ekosystémů a rekonfigurace vědomostí”

Kde: online.
Pro registraci kontaktujte prosím organizátory: maria.kokkinou@cefres.cz.
Kdy: středa 11. listopadu, 12:30–13:50.
Jazyk: francouzština.

Přednáška je součástí semináře:
Současné otázky: Úvahy o krizi”/”Enjeux contemporains : Penser les crises”, organizovaného Marií Kokkinou (CEFRES / UK) a Jérômem Heurtaux (CEFRES).

Prezentace semináře:

“Krize” nepřestává nabývat na významu: výskyt a nebývalé rozšíření koronaviru Covid-19 v roce 2020 dodalo tomuto pojmu aktuálnost, kterou nepamatujeme od doby finanční krize v roce 2009. Vedle těchto pozoruhodných událostí, jež svým významem zasáhly celou planetu, počet událostí a jevů kvalifikovaných jako krize neustále stoupá.

Tento pojem, nerozlučně se pojící s moderní dobou, zaměstnává celou naši společnost, a to všemi svými aspekty. Jeho mnohoznačné užití a značná aktuálnost nás vedou k úvahám nad jeho jednotlivými významy a užitími. Právě tomuto úkolu je věnován seminář “Úvahy o krizi”, do něhož se zapojí badatelé z nejrůznějších odvětví – politické sociologie, historie, historie umění, antropologie, filozofie a dalších.

Které skutečnosti jsou označovány jako “krize” a v čem jsou “kritické”? Co je to krize a jak vysvětlit její vznik? Jak se krize vyvíjí a jaké jsou její dopady a důsledky? Proč krize vyvolávají konflikty ohledně interpretace svého významu? Je pojem “krize” centrálním tvůrcem naší modernity a klíčem k porozumění témat, která se prolínají současnou společností?