Široké využití orální historie v historiografii holokaustu – Případ maďarských Židů na nucených pracích ve Vídni (1944-45)

Přednáška Évy Kovacs (Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies, Vídeň) v rámci semináře Soudobé dějiny Židů, který pořádá Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a CEFRES ve spolupráci s Masarykovým ústavem AV ČR.

Kde: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
Kdy: 17:00–18:30
Jazyk: anglicky

V uplynulých dvou desetiletích se díky zpřístupnění digitálních sbírek v USA, Izraeli a Evropě stalo využití orální historie atraktivním pro historický výzkum. V těchto archivech se nachází nespočet svědectví, díky čemuž je výzkum snazší a rychlejší, ale na druhé straně z toho vyvstávají závažné metodologické otázky. Mezitím  z tohoto světa odcházejí poslední přeživší, kteří nám ještě mohou poskytnout svěděctví – zdroje orální historie se tak brzy stanou “bežnými” archivními zdroji. Tento současný vývoj je výzvou pro psaní dějin týkajících se holokaustu.

Naše případová studie se zabývá každodenním životem zhruba 15 tisíc deportovaných maďarských Židů, kteří byli přinuceni pracovat ve Vídni a jejím blízkém okolí v letech 1944–45. Prezentace se zaměří na Quellenkritik (kritiku pramenů) a metodologii využití obsáhlých orálně historických archivů za účelem zkoumání nedostatečně zdokumentovaných historických témat.

Více o semináři zde.