Foucaultův koncept v divadle a ve vědě moderní doby

Sedmé setkání epistemologického semináře organizovaného CEFRESem a Institutem mezinárodních studií FSV UK veden

Sophie Bouvier (doktorandka FF UK)
Foucaultův koncept v divadle a ve vědě moderní doby

Místo: knihovna CEFRESu, Na Florenci 3, 110 00 Prague 1
Čas: středa 20. března 2019, od 16:30
Jazyk: angličtina

Text

  • Michel Foucault : Les mots et les choses, chap. 3.II & 3.VI.
Facebooktwitterlinkedin