Strategie identity: dědictví a diverzita

V rámci Týdne diverzity organizuje Ústav světových dějin ve spolupráci se svými partnery workshop na téma Strategie identity: dědictví a diverzita

Kde: Hybernská 3, Praha 1 (místnost 303)

Co mají společného kulturní dědictví, identita a diverzita? To si ukážeme na workshopu Strategie Identity. O jakých strategiích vypovídá výběr a prezentace památek na seznamu UNESCO? O tom více pohovoří Linda Kovářová, která srovnává UNESCO památky v ČR, Itálii a Japonsku. Identity procházejí žaludkem: jídlo dělí i sjednocuje, vymezuje a označuje, o čemž nás přesvědčí Aurore Navarro ve své prezentaci o výzkumu prodejců tzv. kvalitních potravin v Praze.  Proč se bohatá bretonská kultura a tradice nestala základem sebevědomého regionalismu? Zvolily bretonské elity špatnou strategii? Na to se bude ptát Martina Reiterová. Kdo se zajímal o okcitánštinu na prahu Francouzské revoluce a proč se tento jazyk nestal pojítkem pro francouzskou jižanskou identitu, to nám prozradí Alena Křivánková. A že takový zaostalý a periferní region, jakým byla Vysočina, představuje vlastně ideální prostor pro modernizační strategie, to věděl už František Radouš, jehož technokratické sny z 30. let minulého století nám představí Jan Krajíček. Přijďte a zapojte se i Vy do našeho kolektivního brainstormingu.

Máte-li další příklady, rádi si je na workshopu poslechneme.

Program

Linda KOVÁŘOVÁ (FF UK) UNESCO a koncept diverzity na příkladě Kutné Hory, Hirošimy a Villa Romana di Casale

Aurore NAVARRO (CEFRES/Université de Lyon) Food quality and retail trade in Prague: heritage, reinvention and innovation.

Martina REITEROVÁ (FF UK):  Problematické dědictví? Identifikační strategie bretonských regionalistů přelomu 19. a 20. století.

Alena KŘIVÁNKOVÁ (FF UK): „Okcitánština“ – počátky vědeckého zájmu a sporů o jeden (?) jazyk

Martin THARP (FHS UK): Thomasius’ Legacy or the Language Paradox of European Universities

Jakub NEUMANN (FF UK): Proměny kladenské industriální krajiny ve 20. století

Jan KRAJÍČEK (FF UK): Periferní region jako technologický projekt: modernizace Vysočiny podle Františka Radouše (1939)

Více informací a anotace jednotlivých příspěvků zde.