Druzí v “Hovorech k sobě” Marka Aurelia

Edita Wolf (FF UK-CEFRES) bude mít přednášku v rámci Cyklu kolokvií k antické filosofii Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení Filozofického ústavu Akademie věd České republiky

Místo: Filozofický ústav, Jílská 1, Praha 1, zasedací místnost
Jazyk: čeština