(TRANS)MISSIONS: MONASTERIES AS SITES OF CULTURAL TRANSFERS

Workshop organizovaný ve spolupráci Střediska ibero-amerických studií, Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách a Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

Spolupráce probíhá v rámci výzkumného projektu „Cataloging and study of the translations of Spanish and Ibero-American Dominicans“.

Místo: Šporkův palác, Hybernská 3, Praha 1, místnost 303
Vědečtí organizátoři: Monika Brenišínová (SIAS FF UK), Katalin Pataki (CEU/CEFRES) a Lenka Panušková (ÚDU AV ČR)
Jazyk: angličtina

Více informací o workshopu zde

Přečtěte si Call for Papers zde

Přečtěte si résumé příspěvků zde

Program

Pondělí 25. září 2017

9:30–10:00            Registrace
10:00–10:40         Zahájení a úvod (ogranizátoři)

 • Markéta Křížová (Středisko ibero-amerických studií Univerzity Karlovy)
 • Clara Royer (CEFRES)
 • Tomáš Winter (Ústav dějin umění AV ČR)

10:40–12:10
Interpretation and Context
Diskutantka: Veronika Čapská (Katedra obecné antropologie, FHS UK)

 • Martin Lešák, Monasteries on the Horizon: The Sacral Landscape Through the Senses of Medieval Pilgrims
 • Jana Králová, The Monastery Translation From the Contemporary Perspective
 • Jan Tesárek a Barbora Spálová, Other time: Construction of Temporality in Benedictine Monasteries

12:10–14:00 Oběd

14:00–15:00
Monastic Networks: Technology and Society
Diskutant: Jan Zdichynec (Ústav českých dějin, FF UK)

 • Szekér Barnabás, Lehrorden, Regierung und Regel hoher Schulen im Ungarn von 18. Jahrhundert
 • Katalin Pataki, The Monasteries as Mediators of Medical Knowledge – Camaldolese Pharmacies of the Hungarian Kingdom and Austria

15:00–15:30 Pauza na kávu

15:30–17:00
Devotion and Vocation: The Transition of Ideas
Diskutant: Markéta Křížová (Středisko ibero-amerických studií Univerzity Karlovy)

 • Antonio Bueno, To Whom May Read This. The Prologue of Linguistic Works and Translations of the Dominicans as the Main Ideas for Reflection on Transaltion Theory
 • Monika Brenišínová, Mexican Monasteries and Processions. The transmission of ideas, space and time
 • Marcin F. Rdzak, Books of Enrollment to the Fraternity of the Scapular (1911-1946) from the Convent of Carmelite Fathers in Lwow. The Transition of Devotional Patterns

17:00–17:30 Pauza na kávu

17:30
Přednáška
József Laszlovszky (Katedra středověkých studií, Central European University)
Transfer, Translation and Transmission of Knowledge in Monastic Networks – Research Directions and Approaches in the Study of Medieval and Early Modern Patterns

Úterý 26. září 2017

9:00–10:00
Arts and Architecture: Transferring the Forms
Diskutantka: Lenka Panušková (Ústav dějin umění AV ČR)

 • Pavel Štěpánek, El Escorial jako duchovní model českých a
  moravských klášterů ve světle současné interpretace
  (Hradisko, Kuks, Plasy) [El Escorial as Spiritual Model of Czech and Moravian Monasteries in the Light of the Contemporary Interpretation (Hradisko, Kuks, Plasy)]
 • Jana Povolná, Sázava monastery: St Procop, Scriptorium and the Church

10:00–10:30 Pauza na kávu

10:30–12:00
Writing Monastery
Diskutantka: Kateřina Bobková (Historický ústav AV ČR)

 • Renata Modráková, Benedictine St. George’s Cloister at the Prague Castle as a Crossroad of Medieval Cultural Trend and Ideas
 • Amálie Bulandrová, Monastery as a Dramaturgy Lab: The Fleury Playbook” from Saint-Benoit-sur Loire
 • Kristian Bertović, Glagolitic monks—Monastic Continuity and Glagolitic Script in the Medieval Croatia and the Istrian Peninsula

12:00–13:00 Oběd

13:00–14:30
Představení probíhajících projektů

 • Klášterní stezky (projekt Katedry dějin a didaktiky dějepisu PedF UK); http://www.klasterni-stezky.cz/
 • Visions of Community (VISCOM, University of Vienna); https://viscom.ac.at/home/
 • Szerzetesség a kora újkori Magyarországon – Náboženské řády v raně novověkém Maďarsku; http://szerzetes.hypotheses.org/
 • Zdroje, formy a funkce monastické historiografie raného novověku v českých zemích (Sources, Forms, and Functions of the Monastic Historiography in Early Modern Ages in the Czech Lands)

Závěrečné poznámky
Lenka Panušková (IAH CAS), Katalin Pataki (CEFRES), Monika Brenišínová (SIAS FF UK)

15:30
Emauzský klášter
komentovaná prohlídka s Kateřinou Kubínovou