Francie a české země v 17. a 18. století: vzájemné vazby a ovlivnění v hudebním životě

Odborná příprava:
Jana Franková (Centre de musique baroque de Versailles),
Barbara Nestola (CNRS, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance-Centre de musique baroque de Versailles),
Místo : Francouzský institut v Praze – Štěpánská 35 – Praha 1
Jazyky semináře: français, tchèque, anglais ; traduction franco-tchèque assurée
Rezervace: barbora.bukovinska@ifp.cz

Pokračování textu Francie a české země v 17. a 18. století: vzájemné vazby a ovlivnění v hudebním životě